Scroll Top
Wybrane poletka silosy Nagradowice Fot. KGS

Wybrane poletka silosy Nagradowice
Fot. KGS

Wybrane poletka silosy Nagradowice
Fot. KGS

Poznańska Hodowla Roślin z dofinansowaniem NCBiR prawie 19 mln na nowe technologie i odmiany

Należąca do Krajowej Grupy Spożywczej spółka Poznańska Hodowla Roślin uzyskała prawie 19 mln zł dofinasowania w prestiżowym konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Całkowity koszt realizacji projektu to 34,9 mln zł, a dofinasowanie otrzymane przez PHR w prestiżowym konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju FENG – Ścieżka SMART wynosi 18,8 mln zł.

Projekt Poznańskiej Hodowli Roślin (PHR) „Innowacje w procesach i metodach w hodowli zbóż i roślin strączkowych dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju w zmieniających się warunkach klimatycznych” w komponencie B+R ma na celu opracowanie nowych odmian roślin, które będą lepiej przystosowane do zmieniających się warunków klimatycznych i gospodarczych.

Projekt jest odpowiedzią na wyzwania związane z rosnącą potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce. PHR planuje stworzenie innowacyjnych odmian zbóż i roślin strączkowych, z których co najmniej kilka zostanie wpisanych do krajowego rejestru prowadzonego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Nowe odmiany będą charakteryzować się korzystnymi cechami ilościowymi i jakościowymi oraz adaptacją do zmieniających się warunków klimatycznych oraz nowych wymogów agrotechnicznych, wynikających z zasad Europejskiego Zielonego Ładu.

Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2024 r. i potrwa do końca 2029 r. W tym czasie opracowane i wdrożone zostaną innowacyjne metody oceny i selekcji materiałów roślinnych, m.in. nowe narzędzia molekularne wspierające proces selekcji i stabilizacji mechanizmów roślinnych. PHR zapowiada też rozwój nowych metod hodowli in vitro zbóż ozimych oraz wykorzystanie dronów w procesach hodowlanych, umożliwiających precyzyjne zarządzanie uprawami, co zwiększy efektywność produkcji rolnej.

Warto podkreślić, że pieniądze na to przedsięwzięcie pochodzą nie tylko z NCBiR, ale także z Funduszu Badań i Rozwoju Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej, co zapewnia stabilność finansową projektu. Poznańska Hodowla Roślin dzięki uzyskanym funduszom będzie mogła kontynuować swoje innowacyjne prace, przyczyniając się do rozwoju polskiego rolnictwa i poprawy bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju.

Poznańska Hodowla Roślin jest spółką hodowlano-nasienną należąca do Krajowej Grupy Spożywczej, specjalizującą się w hodowli zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, gorczycy, facelii oraz traw. Firma jest znana z produkcji elitarnego materiału siewnego, który dzięki nowoczesnym technologiom hodowlanym spełnia oczekiwania współczesnego rolnictwa. Nowe odmiany roślin, tworzone przez PHR, cechują się zwiększoną wydajnością oraz tolerancją na niesprzyjające warunki glebowe, klimatyczne i niedobór wody, a także odpornością na czynniki chorobotwórcze. Dzięki ponad 100-letniej tradycji oraz zaangażowaniu doświadczonej kadry hodowców, spółka wdraża innowacje biologiczne oraz bioróżnorodność do produkcji roślinnej.

 

Źródło informacji: komunikat prasowy KGS

Posty powiązane

error: Content is protected !!