Scroll Top
banknoty zegarek

Prezydent przedstawił własną ustawę okołobudżetową na 2024 rok.
Fot. Ewa Czetwertynska z Pixabay

Prezydent przedstawił własną ustawę okołobudżetową na 2024 rok.
Fot. Ewa Czetwertynska z Pixabay

Prezydencka ustawa okołobudżetowa 2024 już w Sejmie aktualizacja

Prezydent złożył w Sejmie własny projekt ustawy okołobudżetowej na 2024 rok – po tym jak odmówił podpisania tej ustawy w wersji przyjętej przez Sejm.

Chodzi o 3 mld zł na media publiczne – ta kwota, aż o 1 mld większa niż rok temu, okazała się nie do przyjęcia dla prezydenta, który 23 grudnia odmówił podpisania ustawy.

„Nie może być na to zgody wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa. Media publiczne trzeba najpierw rzetelnie i zgodnie z prawem naprawić” – uzasadniał weto prezydent i dodawał, że złoży własny projekt: „Próba finansowania mediów publicznych przy pomocy ustawy okołobudżetowej (przez większość parlamentarną) jest w obecnej sytuacji niemożliwa do zaakceptowania. W moim projekcie ustawy wszystkie inne wydatki budżetowe – na czele z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli – zostaną zachowane”.

A że ustawa okołobudżetowa zmienia wiele ustaw w myśl planów budżetowych (samej ustawy budżetowej jeszcze Sejm nie uchwalił, tej ustawy prezydent zawetować nie może, ale Sejm powinien przedstawić ją do końca stycznia), to czas nagli.

Tymczasem Sejm zaplanował sobie długą przerwę świąteczną. Pierwsze posiedzenie trwało od 13 listopada do 21 grudnia (w tym czasie posiedzenia odbywały się w ciągu 13 dni), a drugie zaplanowano dopiero od 10 stycznia. Zatem, jeśli Sejm chce zdążyć z zapowiedzianymi od nowego roku podwyżkami dla niektórych grup zawodowych, musi spotkać się niezwłocznie. Podobnie jak Senat.

Czy zdąży?

Aktualizacja godz. 11.35

Na stronie internetowej Sejmu ukazało się oświadczenie marszałka Szymona Hołowni.

“Prezydencki projekt ustawy zostanie skierowany do konsultacji oraz przesłany Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi, celem przedstawienia stanowiska rządu. Prezydenckie weto zostanie rozpatrzone przez Sejm. Sejm będzie pracował zgodnie z harmonogramem przyjętym przez wszystkie siły polityczne. Następne posiedzenie Sejmu odbędzie się zatem w dniach 10-11 stycznia 2024 r.” – podaje.

 

error: Content is protected !!