Scroll Top
banknoty monety polskie

Prezydent nie dostrzegł w tej nowelizacji żadnego zagrożenia ani dla rolników, ani dla banków.
Fot. Adam Górka z Pixabay

Prezydent nie dostrzegł w tej nowelizacji żadnego zagrożenia ani dla rolników, ani dla banków.
Fot. Adam Górka z Pixabay

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą kredytów dla rolników

Oznacza to  powrót do traktowania rolnika w kontaktach z bankiem tak jak przedsiębiorcy, a nie jak konsumenta.

W prezydenckiej informacji na temat podpisanej ustawy z dnia 20 marca 2024 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej podano tylko tyle:

„Uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej ma na celu uchylenie niektórych przepisów, które weszły w życie w dniu 7 stycznia 2024 r. na podstawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (Dz. U poz. 1285). Ustawa ta wprowadziła ochronę przewidzianą dla konsumentów dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie:

 stosowania klauzul niedozwolonych (art. 3851–3853 Kodeksu cywilnego),

 udzielania pożyczki na podstawie art. 7206 Kodeksu cywilnego,

 udzielania kredytu na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,

 udzielania pożyczki lombardowej, o której mowa w ustawie z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej.

Ustawa wprowadza zatem zmiany polegające na uchyleniu § 2 w art. 3855 oraz art. 7206 w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a także ust. 2 w art. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz ust. 1 w art. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia”.

Ustawa została podpisana przez prezydenta 25 kwietnia, 29 kwietnia weszła w życie (Dz. U. 2024 poz. 653).

Jak z tego wynika, prezydent nie dostrzegł w tej nowelizacji żadnego zagrożenia ani dla rolników, ani dla banków.

O czym więcej czytaj:

Kredyty dla rolnika jak dla przedsiębiorcy czekają na decyzję prezydenta

Posty powiązane

error: Content is protected !!