Scroll Top
burak cukrowy

Plantatorzy buraków cukrowych zyskają dostęp do większej oferty nasion.
Fot. Aixklusiv z Pixabay

Plantatorzy buraków cukrowych zyskają dostęp do większej oferty nasion.
Fot. Aixklusiv z Pixabay

Producenci cukru zmienią praktyki wobec dostawców buraków cukrowych

Spółka Pfeifer & Langen Polska zmienia swoje praktyki po interwencji prezesa UOKiK. Rolnicy – plantatorzy buraków cukrowych zyskają dostęp do większej oferty nasion i nie będą musieli już kupować ich wyłącznie od tej spółki.

Zmiany wejdą w życie przed najbliższym terminem siewu.

Spółka Pfeifer & Langen Polska (Pfeifer & Langen) to jeden z największych producentów cukru w Polsce. Zastrzeżenia prezesa UOKiK wzbudziły postanowienia w umowach z rolnikami, zgodnie z którymi plantatorzy mogli kupować nasiona buraków cukrowych wyłącznie od Pfeifer & Langen. W przypadku użycia innych nasion spółka zastrzegła sobie prawo odmowy odbioru buraków. Takie działania mogły stanowić przejaw nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej przez spółkę.

W odpowiedzi na zastrzeżenia prezesa Urzędu, w toku postępowania, przedsiębiorca wykazał otwartość do zmiany praktyk w kierunku  przez UOKiK oczekiwanym. Prezes Urzędu zobowiązał spółkę do zmiany praktyk i umożliwienia zakupu rolnikom również innych odmian nasion dopuszczonych do obrotu w Polsce, których jakość zostanie potwierdzona odpowiednimi dokumentami. Prezes UOKiK wydał decyzję zobowiązującą Pfeifer & Langen do wykonania zobowiązania.

To bardzo dobra informacja dla rolników hodujących buraki cukrowe, którzy będą mieli dostęp do szerszej oferty nasion i możliwość dostosowania ich do rodzaju gleby czy lokalnych warunków pogodowych. Taka zmiana praktyki, do której spółka została zobowiązana, jest korzystna również dla plantatorów, którzy teraz będą mogli nabywać nasiona nie tylko od Pfeifer & Langen, ale również od innych dystrybutorów – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zgodnie z nałożonym zobowiązaniem Pfeifer & Langen wraz z przedstawicielami  dostawców buraków cukrowych ustalą listę odmian nasion, którą rolnicy będą mogli zakupić nie tylko od spółki, ale również od producenta lub profesjonalnego dystrybutora materiału siewnego. Możliwy będzie także zakup odmian nasion spoza tej listy pod warunkiem ich wcześniejszego  zgłoszenia Pfeifer & Langen, o ile  zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Polski,  zarejestrowane we właściwym rejestrze krajowym lub zagranicznym, a także zostały wyprodukowane z wykorzystaniem zapraw dopuszczonych w Polsce i kupione bezpośrednio od producenta lub profesjonalnego dystrybutora. Rolnicy będą mieli obowiązek zgłosić wcześniej chęć takiego zakupu do Pfeifer & Langen oraz przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków.

Będą musieli również złożyć oświadczenie o wyborze sposobu zakupu nasion w terminie co najmniej 30 dni od opublikowania przez Pfeifer & Langen listy odmian lub zawarcia umowy kontraktacji, dla rolników którzy zawarli tego typu kontrakty już po opublikowaniu listy odmian.

Przedsiębiorca  ma czas na realizację zobowiązania do końca 2023 r. co oznacza, że rolnicy będą mieli większy wybór odmian nasion przed najbliższym terminem siewu buraków. Spółka Pfeifer & Langen będzie musiała również złożyć Prezesowi UOKiK raport z wykonanego zobowiązania.

Szczegóły zobowiązania można znaleźć w wydanej decyzji.

Prezes UOKiK wezwał pozostałych krajowych producentów cukru do dostosowania swoich umów do standardu wyznaczonego decyzją wydaną wobec Pfeifer & Langen.

 

źródło informacji: UOKiK

Posty powiązane

error: Content is protected !!