Scroll Top
chicken-g8226bf268_1920

Będzie kontynuacja programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella
Fot. Heike z Pixabay

Będzie kontynuacja programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella
Fot. Heike z Pixabay

Program na salmonellę u kur niosek

Rzutem na taśmę – a nawet nieco zbyt późno – MRiRW przedstawiło projekt w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura Gallus gallus na lata 2023–2025”.

Program ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku – inaczej nastąpi przerwa w realizacji programów. Ten właśnie przedstawiony jest kontynuacją programu prowadzonego w latach poprzednich.

A program być musi – zobowiązują do tego przepisy unijne, a państwa członkowskie są obowiązane do opracowania i wdrożenia krajowych programów i osiągnięcia celów.

Celem programu na lata 2023–2025 jest obniżenie poziomu zakażeń w stadach dorosłych kur niosek gatunku Gallus gallus do poziomu 2% lub poniżej tej wartości.

W 2021 r. zanotowano w Polsce ogółem 8264 przypadki zatruć pokarmowych u ludzi spowodowanych pałeczkami Salmonella.

Program dotyczy 907 gospodarstw posiadaczy stad niosek gatunku kura. Zobowiązani będą do pobierania próbek do badań laboratoryjnych i odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia zakażenia.

Szacunkowe koszty realizacji programu w 2023 r. wyniosą 807 568,27 zł, w 2024 r. – 803 993,30 zł, a w 2025 r. – 800 418,34 zł. W związku z powyższym strona polska będzie występowała do Komisji Europejskiej z wnioskiem o współfinansowanie tego programu ze środków Unii Europejskiej w odniesieniu do 75% kosztów kwalifikowalnych, tj. w 2023 r. – 568 302,28 zł, w 2024 r. – 567 569,87 zł, a w 2025 r. – 566 837,87 zł – podano.

Posty powiązane

error: Content is protected !!