Scroll Top
MRiRW

Sygnatariusze porozumienia
Fot. MRiRW

Sygnatariusze porozumienia
Fot. MRiRW

Protest odwołany sukces ministra i protestujących

Kilkumiesięczne rozmowy ministra Roberta Telusa z Komitetem Protestacyjnym Wojewódzkiego Związku, Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Szczecinie zakończyły się dziś w Warszawie wspólnym sukcesem.

Nasze konstruktywne rozmowy zakończyły się wspólnym sukcesem. Podpisanie protokołu ustaleń kończy protest związkowców w Szczecinie – podkreślił minister Robert Telus po rozmowach.

Podpisanie protokołu ustaleń

Po zakończeniu rozmów został podpisany protokół ustaleń, na mocy którego zostanie powołany zespół roboczy ds. przygotowania propozycji zmian legislacyjnych w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Będzie również szczegółowo przeanalizowana ewentualna możliwość rozwiązania umowy dzierżawy z Przedsiębiorstwem Rolno-Przemysłowym Babinek sp. z o.o.

W rozmowach uczestniczyli również: sekretarz stanu Anna Gembicka i prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Władysław Serafin.

Źródło informacji: gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!