Scroll Top
retiree-7390179_1280

Od marca 2023 r. najniższa emerytura z KRUS wynosi 1.588 zł 44 gr
Fot. jhenning z Pixabay

Od marca 2023 r. najniższa emerytura z KRUS wynosi 1.588 zł 44 gr
Fot. jhenning z Pixabay

Przeciętna emerytura rolnicza wzrosła z 1.418 do 1.572 w I kwartale

Składki na Fundusz Emerytalno-Rentowy w 2022 roku wyniosły 1.455.189 tys. zł, a uzupełniająca dotacja z budżetu państwa – 16.839.106 tys. zł.

Na świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego wydano 16.870.394 tys. zł.

Fundusz Emerytalno-Rentowy KRUS tworzy się:

1)           ze składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (1.455.189 tys. zł w 2022 r.),

2)           z refundacji ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na pokrycie wydatków  na świadczenia (1.105.027 tys. zł w 2022 r.),

3)           z odpisu od funduszu składkowego w wysokości 40% kosztów świadczeń  (zasiłki macierzyńskie – 53.460 tys. zł w 2022 r.),

4)           z uzupełniającej dotacji z budżetu państwa (16.839.106 tys. zł w 2022 r.),

5)           z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne (1.764.849 tys. zł w 2022 r.),

6)           z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem (54.376 tys. zł w 2022 r.).

Środki tego funduszu przeznaczone są na finansowanie:

  1. świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego (16.870.394 tys. zł w 2022 r.),

rok 2022 liczba emerytów 773 tys. osób, liczba rencistów 219 tys. osób

rok 2021 liczba emerytów 809 tys. osób, liczba rencistów 226 tys. osób

2)           emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego wypłacanych łącznie  ze świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego wraz z dodatkami  (791.162 tys. zł w 2022 r.),

kwota emerytury najniższej w 2022 r. wynosiła 1.338 zł 44 gr, od marca 2023 r. wynosi 1.588 zł 44 gr;

przeciętna emerytura rolnicza w 2022 r. wynosiła 1.418 zł 23 gr, a w I kwartale 2023 r. – 1.572 zł 57 gr;

3)           refundacji kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty KRUS oraz świadczeń zbiegowych Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych (1.105.027 tys. zł w 2022 r.),

4)           ubezpieczeń zdrowotnych rolników (1.764.849 tys. zł w 2022 r.),

przeciętna liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w roku 2022 wynosiła 1.097 tys. osób;

przeciętna liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w roku 2021 wynosiła 1.136 tys. osób.

Posty powiązane

error: Content is protected !!