Scroll Top
emeryt

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w listopadzie br. ukształtowała się na poziomie 1915,01 zł.
Fot. pasja1000 z Pixabay

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w listopadzie br. ukształtowała się na poziomie 1915,01 zł.
Fot. pasja1000 z Pixabay

Przeciętne świadczenie rolników o prawie połowę niższe niż wypłacane z systemu pozarolniczego

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w listopadzie br. ukształtowała się na poziomie 1915,01 zł, a wypłacana z pozarolniczego systemu ubezpieczeń wyniosła 3458,98 zł.

Nadal dużo wyższe niż przed rokiem były przeciętne nominalne emerytury i renty z obu systemów oraz ich siła nabywcza – podaje GUS.

Przeciętne miesięczne emerytury i renty brutto w listopadzie 2023 r.

– z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych:

nominalne 0,0% m/m +18,0% r/r

realne -0,6% m/m +10,7% r/r

– rolników indywidualnych

nominalne -0,7% m/m +26,4% r/r

realne -1,3% m/m +18,6% r/r.

Jak podaje GUS, przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w listopadzie br. wyniosła 3458,98 zł i była o 18,0% wyższa niż przed rokiem. W okresie styczeń–listopad br. ukształtowała się ona na poziomie 3355,61 zł, tj. wzrosła o 17,2% w skali roku. Siła nabywcza przeciętnego świadczenia z tego systemu była większa niż przed rokiem: w listopadzie br. – o 10,7%, a w okresie styczeń–listopad br. – o 4,2%.

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w listopadzie br. była o 26,4% wyższa niż rok wcześniej i ukształtowała się na poziomie 1915,01 zł. W okresie styczeń− listopad br. wzrosła o 22,8% w skali roku i wyniosła 1841,81 zł. Siła nabywcza przeciętnych świadczeń rolników indywidualnych w listopadzie br. była o 18,6% większa niż przed rokiem, natomiast w okresie jedenastu miesięcy br. wzrosła o 9,2% w skali roku.

Posty powiązane

error: Content is protected !!