Scroll Top
euro komputer

Kto skorzysta na ostatnim naborze z PROW na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem”?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Kto skorzysta na ostatnim naborze z PROW na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem”?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

„Przedsiębiorczość” rozwijana z PROW w dziwnej kolejności

Przygotowana przez ARiMR – po wyjątkowo licznym naborze wniosków – lista „Kolejności przysługiwania pomocy” tak naprawdę nie informuje nawet, czyj wniosek może być przyjęty do dofinansowania. Zawiera wnioski w żaden sposób niezweryfikowane – jak wynika z informacji udzielonej przez ARiMR.

Długo kazała czekać ARiMR na informację w sprawie zasad aktualizacji listy kolejności przysługiwania pomocy po naborze wniosków trwającym od 7 lipca do 21 października 2022 roku o wsparcie z poddziałania „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem”.

Więcej o tym naborze:

„Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” tylko na niby?

Według jakiej zasady agencja aktualizuje listę „Kolejności przysługiwania pomocy” i na czym polega zapowiadana przy tej liście „weryfikacja wniosków”? Dlaczego nie podano, ile punktów ma poszczególny wnioskujący i gdzie przebiega przewidywana granica wniosków przyjętych do przyznania pomocy? Czy brak kodu PKD będzie podstawą do odrzucenia wniosku? Dlaczego można było złożyć wniosek, nie podając tego kodu – czy rodzaj działalności nie ma wpływu na punktację? – na te pytania agencji tylko częściowo udało się odpowiedzieć.

„Kolejność przysługiwania pomocy” czy ranking?

Jak się okazuje, „Kolejność przysługiwania pomocy” (bo to nagłówek prezentowanej po naborze listy) to tak naprawdę „ranking”. Agencja podaje, że sporządziła go na podstawie rozporządzenia regulującego zasady udzielania tej pomocy:

„Przepisy nie obligują do umieszczania w rankingu informacji o przyznanych w poszczególnych przypadkach punktach, a znalezienie się wniosku na liście nie jest jednoznaczne z przyznaniem wsparcia, ponieważ musi on zostać jeszcze pozytywnie zweryfikowany (trzeba sprawdzić wszystkie informacje zawarte w dostarczonej dokumentacji oraz ocenić, czy ubiegający się o dofinansowanie spełnia określone przepisami kryteria) i zmieści się w dostępnym limicie środków finansowych.

Jeśli chodzi o aktualizację rankingu, następuje ona, jeżeli zmienią się zawarte we wnioskach o przyznanie pomocy dane, mające wpływ na ustalenie pozycji na liście (gdy z nowych danych wynika, że wsparcie przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona). Aktualizacji dokonuje się nie rzadziej niż co 20 dni (w ciągu 8 miesięcy od publikacji listy), a następnie – po upływie tego terminu – nie rzadziej niż co 90 dni.

W przypadku kodów PKD, dane dotyczące dotychczas prowadzonej  oraz planowanej  do  rozwinięcia bądź uruchomienia   działalności gospodarczej powinny  zostać zamieszczone w biznesplanie stanowiącym załącznik  do  wniosku. Jeżeli  wnioskodawca nie przedłożył  biznesplanu  lub nie zawierał on kodu PKD, ARiMR wzywa zobowiązana jest dwukrotnie wezwać ubiegającego się o wsparcie do  dostarczenia  tego dokumentu  lub uzupełnienia braków w nim. Jeżeli okaże się to bezskuteczne, wydana zostanie decyzja o odmowie przyznania pomocy.”

Czy zatem obecnej sytuacji winne jest niedookreślenie w przepisach tego, co powinno być brane pod uwagę przy zestawianiu listy „Kolejności przysługiwania pomocy”? Przecież lista „Kolejności przysługiwania pomocy”, która o niczym – w tym o kolejności przysługiwania pomocy – nie świadczy, nie jest nikomu potrzebna.

Trzeba przypomnieć, że kilka lat temu – gdy wystąpiło podobnie duże zainteresowanie rolników naborem wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” – zdecydowano się wyodrębniać kolorem zielonym tę część listy, z której rolnicy mieli szansę na otrzymanie pomocy.

Agencja podaje też, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem regulującym zasady udzielania wsparcia, na opublikowanej na stronie internetowej ARiMR liście „Kolejności przysługiwania pomocy” umieszczone mogą być wnioski, którym przyznano co najmniej 3 punkty. „W przypadku naboru, który zakończył się 21 października 2022 r., próg punktowy wyniósł 9 punktów, a preferowanymi były wnioski złożone przez ubiegających się o wsparcie w obszarze działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych oraz  starających się o pomoc finansową na działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.”

Jeśli jednak, jak podała wcześniej agencja, tylko 66 proc. wnioskodawców podało kod PKD, na jakiej podstawie można było ustalić listę „Kolejności przysługiwania pomocy”, nie znając rodzaju działalności, która ma być wspierana?

Brak pieniędzy nie pozwoli udzielić pomocy?

Trudno chyba będzie jednak uznać ten nabór za sukces agencji – pomimo, że wniosków wpłynęło dużo – także z powodu braku środków na udzielenie wsparcia. Agencja odebrała ponad 7 tys. wniosków na kwotę ponad 3 mld zł, tymczasem w całym okresie PROW do rozdysponowania na to działanie było 2,5 mld.

„Z prowadzonych zestawień, według stanu na koniec marca 2023 r., wynika, że do rozpatrzenia – z powodu oczekiwania na złożenie wyjaśnień przez ubiegającego się o wsparcie – pozostały 2 wnioski (z naboru, który zakończył się 15 lutego 2023 r. )” – podała agencja, mając wyraźnie na myśli nabór zakończony 15 lutego 2022 roku. To może być dobra wiadomość dla czekających na wsparcie z naboru zakończonego w październiku 2022– oznacza bowiem, że niewiele zmniejszy się już pula na udzielenie pomocy, dostępna właśnie na ten ostatni nabór wniosków.

Zgodnie ze stanem realizacji PROW, na koniec lutego do rozdysponowania na to działanie był jeszcze prawie miliard – gdyż zawarto umowy na kwotę 1 580 181 418,34 zł, co stanowiło 62,09% dostępnego limitu wynoszącego 2 544 916 116,53 zł.

Agencja nie odpowiedziała na pytanie, ile kosztuje średnio przeprowadzenie naboru wniosków z PROW i ile kosztował ten konkretny nabór. Może i zdrowiej tego nie wiedzieć?…

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!