Scroll Top
kwiat pszczoła

Stawka pomocy wynosi 50 zł na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.
Fot. Gianluca z Pixabay

Stawka pomocy wynosi 50 zł na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.
Fot. Gianluca z Pixabay

Pszczelarze dostaną wsparcie na przezimowanie rodzin pszczelich

Wnioski przyjmuje ARiMR przez cały kwiecień i maj.

To już czwarty taki nabór wniosków o wsparcie za przezimowanie.

Wsparcie wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (Dz.U. 2021 poz. 926).

Wówczas stawka pomocy wynosiła 20 zł na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą, z limitem pomocy 35,5 mln zł. Teraz stawka pomocy wynosi 50 zł na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą, a budżet programu to 80 mln zł.

Do wniosku trzeba dołączyć m.in. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc.

Beneficjentem pomocy może być pszczelarz, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP – w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP.

Pomoc jest udzielana w ramach limitu pomocy de minimis.

Posty powiązane

error: Content is protected !!