Scroll Top
belgium-g2e6bb54ee_1920

Ministrowie rolnictwa z UE dyskutowali m.in. o dostępności i przystępności cenowej nawozów
Fot. Dimitris Vetsikas z Pixabay

Ministrowie rolnictwa z UE dyskutowali m.in. o dostępności i przystępności cenowej nawozów
Fot. Dimitris Vetsikas z Pixabay

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE odbyła posiedzenie

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa ministrowie omówili postępy w realizacji Nowej Strategii Leśnej UE na rok 2030 oraz aspekty rolne, leśne i morskie proponowanej ustawy o odtwarzaniu przyrody. Ministrowie wymienili też poglądy na temat niedawnego wniosku Komisji w sprawie dostępności i przystępności cenowej nawozów.

Ministrowie rolnictwa UE rozmawiali dziś o dotychczasowych postępach we wdrażaniu Nowej Strategii Leśnej UE na rok 2030 oraz o działaniach, które można podjąć zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym, aby zwiększyć jej efektywność.

Ministrowie wymienili też poglądy na temat tego, jak zacieśnić współpracę między Komisją, państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami, by zapewnić skuteczną realizację strategii i zagwarantować integracyjne i spójne ramy zarządzania lasami w UE.

Lasy i inne tereny zalesione zajmują ponad 43,5% powierzchni UE i są niezbędne dla zdrowia i dobrego samopoczucia Europejczyków. Lasy odgrywają kluczową rolę w naszej gospodarce i społeczeństwie, tworząc miejsca pracy i dostarczając żywność, lekarstwa, materiały, czystą wodę i inne zasoby. Są także naturalnym sprzymierzeńcem w przystosowaniu się do zmian klimatu i walce z nimi. Wraz ze wzrostem wyzwań związanych ze zmianą klimatu, 16 lipca 2021 r. Komisja przedstawiła nową strategię leśną UE na 2030 r., zgodną z Europejskim Zielonym Ładem i unijną strategią ochrony różnorodności biologicznej na 2030 r. W dniu 15 listopada 2021 r. ministrowie rolnictwa przyjęli konkluzje w sprawie nowej strategii leśnej UE na rok 2030 i zwróciła się do Komisji o składanie Radzie corocznych sprawozdań z jej realizacji.

Ministrowie omówili również aspekty rolne, leśne i morskie proponowanego rozporządzenia w sprawie odtwarzania przyrody, a także wyniki unijnej konferencji biogospodarki 2022. Komisja przedstawiła też swój komunikat w sprawie nawozów, wyjaśniając potrzebę zapewnienia dostępności i przystępności cenowej nawozów jako podstawy bezpieczeństwa żywnościowego.

Zdeněk Nekula, czeski minister rolnictwa, powiedział:

– W obliczu rosnących cen energii i nawozów naszym obowiązkiem jest dołożyć wszelkich starań, aby ceny żywności w całej UE pozostały na rozsądnym poziomie. Aby to osiągnąć, konieczne jest zabezpieczenie i ustabilizowanie produkcji nawozów w UE oraz zapewnienie rolnikom dostępu do nawozów po przystępnych cenach. Rosyjska agresja zagraża naszej produkcji rolnej. Musimy działać i zwiększać naszą strategiczną autonomię w sektorze, aby zapewnić wystarczające zbiory w przyszłym roku.

Na koniec ministrowie wymienili poglądy na temat potrzeby promowania transformacji energetycznej w sektorach rybołówstwa i akwakultury oraz zapewnienia silnego i zrównoważonego sektora alg.

opr. MP

Posty powiązane

error: Content is protected !!