Scroll Top
houses-of-parliament-g0a17d6d07_1920

UE coraz bliżej przyjęcia budżetu na 2023 rok
fot. Udo Pohlmann z Pixabay

UE coraz bliżej przyjęcia budżetu na 2023 rok
fot. Udo Pohlmann z Pixabay

Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie budżetu UE na 2023 r.

Rada i Parlament Europejski osiągnęły dziś w nocy porozumienie w sprawie budżetu UE na 2023 r., który mocno koncentruje się na głównych priorytetach polityki UE.

Całkowite zobowiązania określono na 186,6 mld euro. To wzrost o 1,1% w porównaniu z budżetem na 2022 r. ze zmianami. W ramach pułapów wydatków określonych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 udostępniono 0,4 mld euro, co umożliwiło UE reagowanie na nieprzewidziane potrzeby.

Łączne płatności wynoszą 168,6 mld euro, co oznacza wzrost o 1% od 2022 r.

Zobowiązania to prawnie wiążące obietnice wydania pieniędzy na działania, które są realizowane przez kilka lat.

Płatności obejmują wydatki wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w bieżącym lub poprzednich latach.

Środki jako % DNB (dochód narodowy brutto) to 1,14% dla zobowiązań i 1,03% dla płatności.

Jiří Georgiev, wiceminister finansów Republiki Czeskiej i główny negocjator Rady ds. budżetu UE na 2023 r. powiedział:

– Z zadowoleniem przyjmuję nasze porozumienie w sprawie przyszłorocznego budżetu, ponieważ pozwoli nam ono skoncentrować się na priorytetowych obszarach UE w szczególnie niestabilnym kontekście geopolitycznym. Zapewnia również realistyczne podejście, uwzględniające aktualną sytuację gospodarczą, interesy podatników oraz konieczność sprostania nowym wyzwaniom, które mogą pojawić się w 2023 roku.

Jak przebiegały prace nad budżetem?

W swoim wstępnym projekcie budżetu na 2023 r. Komisja ustaliła łączną kwotę zobowiązań na 185,59 mld euro i łączną kwotę płatności na 166,27 mld euro.

Rada w swoim stanowisku przyjętym 13 lipca 2022 r. określiła łączne zobowiązania na 183,95 mld euro i łączne płatności na 165,74 mld euro.

Parlament w swoich poprawkach przegłosowanych w październiku 2022 r. ustalił całkowite zobowiązania na 187,29 mld euro i łączne płatności na 167,61 mld euro.

Również w październiku 2022 r. Komisja przedstawiła list w sprawie poprawek do projektu budżetu, ustalając łączną kwotę zobowiązań na 186,35 mld euro i łączną kwotę płatności na 168,66 mld euro.

Przyjęcie budżetu wymaga większości kwalifikowanej w Radzie w porozumieniu z Parlamentem Europejskim (podstawa prawna: art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Następne kroki

Parlament i Rada mają teraz 14 dni na formalne zatwierdzenie osiągniętego porozumienia. Oczekuje się, że Rada zatwierdzi go 22 listopada.

 

opr. MP

Posty powiązane

error: Content is protected !!