Scroll Top
posiedzenie rząduRada Ministrów przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2022 r.

Dzięki dobrze prowadzonej polityce rządu, dochody budżetu państwa w zeszłym roku wyniosły ok. 504,8 mld zł. Natomiast wydatki zostały zrealizowane na poziomie ok. 517,4 mld zł.

Pozwoliło to na zamknięcie deficytu budżetowego kwotą ok. 12,6 mld zł, co oznacza, że został on wykonany w 42,1 proc. – wobec planowanego w ustawie budżetowej poziomu ok. 29,9 mld zł.

Rada Ministrów przyjęła:

  • projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym; Więcej: MI: Częstsze kontrole w firmach transportowych ze wschodnim kapitałem
  • uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. oraz uchwałą w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2022;
  • wniosek o udzielenie zgody Rady Ministrów na podpisanie umowy między Komisją Europejską a Rzeczpospolitą Polską o przyznanie wkładu zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2463 z dnia 14 grudnia 2022 r. ustanawiającego instrument wsparcia dla Ukrainy na 2023 r. (pomoc makrofinansowa+) (Dz. Urz. UE L 322 z 16.12.2022, s. 1) i upoważnienia do dokonania tej czynności Ministra Finansów, wraz z projektem zapisu protokolarnego. Więcej: MF: Unijny instrument wsparcia dla Ukrainy

 

Źródło: gov.pl

Posty powiązane

error: Content is protected !!