Scroll Top
pole płot jesień

Rada Społeczna KOWR będzie „namaszczona” ustawowo?
Fot. Alexey Zakakurin z Pixabay

Rada Społeczna KOWR będzie „namaszczona” ustawowo?
Fot. Alexey Zakakurin z Pixabay

Rada Społeczna w KOWR umocowana prawnie i jawna w działaniu

A projekt zmian w ustawie o KOWR przygotował ni mniej ni więcej, tylko wiceminister Janusz Kowalski.

Jeszcze niedawno dzisiejsza opozycja zarzucała wiceministrowi rolnictwa Januszowi Kowalskiemu nadużycia związane z dzierżawami i opiniowaniem chętnych do ich przedłużania.

Więcej:

Państwowa ziemia od dziesięcioleci jest źle rozdysponowywana? 

Teraz wiceminister Kowalski opracował projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, zakładający umieszczenie w niej, a nie jak teraz w zarządzeniach dyrektora KOWR,  regulacji dotyczących Rad Społecznych, w tym wskazanie, że w każdym oddziale terenowym KOWR oraz w Centrali KOWR działa Rada Społeczna, będąca organem opiniodawczo-doradczym odpowiednio dyrektora oddziału terenowego KOWR albo Dyrektora Generalnego KOWR.

Przewidział też zapewnienie transparentności działalności Rad Społecznych – ma temu służyć zapis, że posiedzenia Rad Społecznych są jawne oraz transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania z posiedzenia są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od dnia, w którym odbyło się posiedzenie. W Biuletynie Informacji Publicznej udostępnianie będą protokoły z posiedzeń oraz podjęte na nich uchwały.

Tylko skład tych Rad Społecznych wciąż bliżej nieuzasadniony i mało transparentny…

A poza tym – jeśli rady przejmą odpowiedzialność za decyzje KOWR, to po co ten ośrodek?…

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!