Scroll Top
oscypek

Rada UE przyjęła przepisy o wzmocnieniu ochrony oznaczeń geograficznych żywności i napojów
Fot. Jan Jakubowski z Pixabay

Rada UE przyjęła przepisy o wzmocnieniu ochrony oznaczeń geograficznych żywności i napojów
Fot. Jan Jakubowski z Pixabay

Rada UE przyjęła przepisy o wzmocnieniu ochrony oznaczeń geograficznych żywności i napojów

Rada UE przyjęła dziś rozporządzenie poprawiające ochronę oznaczeń geograficznych i innych systemów jakości wina, napojów spirytusowych i produktów rolnych, zarówno w internecie, jak i poza nim, a jednocześnie uprościła procedurę rejestracji oznaczeń geograficznych.

Rozporządzenie przyniesie wymierne korzyści gospodarce wiejskiej i zapewni ochronę dziedzictwa gastronomicznego UE na całym świecie.

Główne ulepszenia

Wśród ulepszeń w stosunku do istniejącego systemu oznaczeń geograficznych znajdują się:

  • wzmocnienie roli grup producentów poprzez nadanie im uprawnień i obowiązków w zakresie zarządzania własnymi oznaczeniami geograficznymi, w tym reprezentowania swoich członków w sieciach zajmujących się egzekwowaniem praw własności intelektualnej
  • możliwość wyznaczenia przez państwa członkowskie grup producentów jako „uznanych grup producentów” posiadających wyłączne prawa wykonywane w imieniu wszystkich producentów produktu noszącego dane oznaczenie geograficzne
  • potwierdzona rola Komisji w rozpatrywaniu wniosków o rejestrację produktów jako noszących oznaczenia geograficzne
  • lepsza ochrona – poprzez blokowanie geograficzne – oznaczeń geograficznych, również w internecie, w nazwach domen zawierających oznaczenia geograficzne; w tym celu Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) otrzymał zadanie utworzenia systemu informacji i ostrzeżeń o nazwach domen
  • większa ochrona nazwy oznaczenia geograficznego odnoszącego się do składnika w nazwie powiązanego produktu przetworzonego; w takich przypadkach konieczne będzie powiadamianie uznanych grup producentów i będzie musiał zostać wskazany udział procentowy tego składnika.

Co dalej?

Teraz rozporządzenie zostanie podpisane i ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE. Dwudziestego dnia po publikacji wejdzie w życie.

Kontekst

Oznaczenia geograficzne są prawami własności intelektualnej, które chronią nazwy produktów o określonych cechach, zaletach lub szczególnej renomie i które są związane z obszarem ich produkcji.

Produkty te są chronione przed imitowaniem lub podrabianiem, natomiast system geograficzny gwarantuje, że zostały wytworzone zgodnie z wysokimi standardami w regionie ich pochodzenia.

Nazwy takich produktów rolno-spożywczych i win są chronione jako chronione nazwy pochodzenia i chronione oznaczenia geograficzne, a napojów spirytusowych – jako oznaczenia geograficzne. Słynnymi przykładami takich produktów są parmezan, szampan, oliwki kalamata, polska wódka, ser manchego czy ser gruyère.

Unia Europejska chroni również gwarantowane tradycyjne specjalności. Są to nazwy produktów rolnych, które podkreślają tradycyjne aspekty produktu i nie są powiązane z określonym obszarem geograficznym. Przykładami takich znanych tradycyjnych specjalności są pizza neapolitańska i piwo Vieille Kriek.

Te systemy jakości dają producentom przewagę konkurencyjną: umożliwiają im korzystniejsze wprowadzanie produktów do obrotu i wpływają na zwiększenie sprzedaży, między innymi dzięki wsparciu dla lokalnych grup producentów.

 

Źródło informacji: Komunikat prasowy Rady UE

Posty powiązane

error: Content is protected !!