Scroll Top
chf

Umowy z bankami łatwiej będzie unieważnić
Fot. myshoun z Pixabay

Umowy z bankami łatwiej będzie unieważnić
Fot. myshoun z Pixabay

Rejestr klauzul niedozwolonych odciąży sądy?

Wczorajszy wyrok TSUE daje ku temu podstawę. Sąd może uznać warunek umowy za nieuczciwy tylko dlatego, że jest on tożsamy z warunkiem wpisanym do rejestru klauzul niedozwolonych.

Poinformował o nim UOKiK – nic dziwnego, to w tym urzędzie jest prowadzony rejestr klauzul niedozwolonych (abuzywnych), znajduje się on na stronie internetowej UOKiK.

„Przed nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, czyli przed 17 września 2017 r., o wpisaniu klauzuli decydował Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie Prezes UOKiK, wydając decyzje może uznać klauzulę za abuzywną i zakazać jej stosowania w umowach z konsumentami. Wówczas postanowienie nie jest wiążące w stosunku do przedsiębiorcy, który je stosował i wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim umowę” – podaje UOKiK.

Wydany wczoraj wyrok TSUE potwierdził, że sąd może uznać warunek umowy za nieuczciwy tylko dlatego, że jest on tożsamy z warunkiem wpisanym do rejestru klauzul niedozwolonych.

Nie ma potrzeby ponownego badania, jeśli tożsamy zapis był już przedmiotem postępowania i został wpisany do rejestru klauzul niedozwolonych.

„Warunek umowy nie może być uznany za nieuczciwy wobec części konsumentów, którzy zawarli tę umowę, a uczciwy wobec pozostałych.

Bank ma również obowiązek informowania o istotnych cechach umowy i ryzykach z nią związanych wszystkich kredytobiorców, nawet wówczas, gdy konsument posiada odpowiednią wiedzę w dziedzinie zawieranej umowy” – podaje UOKiK, informując o wyroku TSUE i wyrażając nadzieję, że rozstrzygnięcie może przyczynić się do przyspieszenia prowadzonych postępowań sądowych.

Posty powiązane

error: Content is protected !!