Scroll Top
pieniądze polskie

FOR zapłaci rekompensaty dla 661 wniosków na kwotę 27 412 732,48 zł.
Fot. Adam Górka z Pixabay

FOR zapłaci rekompensaty dla 661 wniosków na kwotę 27 412 732,48 zł.
Fot. Adam Górka z Pixabay

Rekompensaty za niewypłacalnych skupujących dla 661 poszkodowanych

Stawka rekompensaty jest ustalana na podstawie kwoty rekompensat wynikających ze złożonych wniosków o rekompensatę i kwoty dostępnych środków na ich wypłatę.

Już wcześniej zapowiedziano, że i w tym roku stawka rekompensaty wyniesie 100 proc. wnioskowanej przez poszkodowanych kwoty.

Więcej:

FOR zrekompensuje w 2024 r. całość strat

Jest już projekt rozporządzenia w sprawie procentowej stawki stosowanej do ustalenia w 2024 r. wysokości rekompensaty, a w nim podano takie wyliczenie:

„Według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na dzień 3 kwietnia 2024 r. do oddziałów terenowych KOWR wpłynęło 890 wniosków o przyznanie rekompensaty w ramach Funduszu Ochrony Rolnictwa na kwotę 40 692 911,26 zł. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosków i ustaleniu wniosków z brakami formalnymi do realizacji pozostało 661 wniosków na kwotę 27 412 732,48 zł.

W świetle powyższego w projekcie rozporządzenia proponuje się ustalenie stawki rekompensaty w wysokości 100% zgłoszonych należności wobec podmiotów, które stały się niewypłacalne w 2023 r.”

W 2024 r. wypłata rekompensat będzie realizowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ze środków dotacji celowej przekazanej KOWR na ten cel przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi na podstawie zawartej umowy w kwocie 27,5 mln zł.

Od 2 kwartału 2024 roku podmioty zobowiązane prowadzące skup zaczęły odprowadzanie wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa, obsługiwany przez KOWR, a powołany do pomocy poszkodowanym rolnikom.

W ubiegłym roku wniosków było 462 na niespełna 20 mln zł.

Fundusz Ochrony Rolnictwa wypłaci 100 proc. wnioskowanej rekompensaty

Posty powiązane

error: Content is protected !!