Scroll Top
para starzy ławka

Rencista, posiadając ziemię, prowadzi działalność rolniczą?
Fot. 2tuetam z Pixabay

Rencista, posiadając ziemię, prowadzi działalność rolniczą?
Fot. 2tuetam z Pixabay

Rencista nie może prowadzić działalności rolniczej

Podobnie jak jeszcze niedawno emeryt, rencista musi wydzierżawić lub sprzedać gospodarstwo, aby mieć prawo do pełnego świadczenia.

Część składkowa renty rolniczej jest wypłacana zawsze, natomiast wypłata części uzupełniającej ulega zawieszeniu w całości lub w określonej części, jeżeli świadczeniobiorca nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej – przyznała wiceminister rolnictwa Anna Gembicka, odpowiadając na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej o wystąpieniu RPO:

Zapomniano o rencistach z KRUS?

„Wyjątek stanowi sytuacja, gdy rencista prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy. Wtedy wypłata części uzupełniającej renty nie ulega zawieszeniu. Dlatego też do momentu przejścia małżonka na emeryturę rolniczą rencista uprawniony jest do pobierania świadczenia w pełnej wysokości” – dodała wiceminister. Natomiast wtedy, gdy małżonek rencisty przechodzi na emeryturę i zaprzestaje  płacenia składek, renciście zostaje zawieszona część uzupełniająca renty rolniczej.

Jest zatem tak, jak było dotąd z emerytami: pełne świadczenie otrzyma  tylko wtedy, gdy gospodarstwo zostanie wydzierżawione lub zostanie przeniesiona własność na inną osobę, tzn. osobę która, zgodnie z ww. ustawą, nie jest: małżonkiem emeryta lub rencisty, jego zstępnym lub pasierbem, osobą pozostającą z emerytem lub  rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym lub ich małżonkiem.

„Należy zwrócić uwagę, że przesłanką zawieszenia wypłaty części uzupełniającej renty, na podstawie art. 28 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jest prowadzenie działalności rolniczej, a nie samo posiadanie lub dysponowanie własnością gospodarstwa – podkreśliła wiceminister, ale dodała: – Niemniej jednak, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi analizowana jest możliwość podjęcia prac legislacyjnych dotyczących zawieszania części uzupełniającej renty rolniczej w przypadku, gdy małżonek rencisty przejdzie na emeryturę.”

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!