Scroll Top
kosz warzyw Fot. congerdesign z Pixabay

Polska ma niewielki, jeden z najniższych w Europie, udział obszarów rolnictwa ekologicznego w całkowitej powierzchni użytków rolnych.
Fot. congerdesign z Pixabay

Polska ma niewielki, jeden z najniższych w Europie, udział obszarów rolnictwa ekologicznego w całkowitej powierzchni użytków rolnych.
Fot. congerdesign z Pixabay

Rolnictwo ekologiczne w UE: 16,9 mln hektarów w 2022 r.

Powierzchnia wykorzystywana do ekologicznej produkcji rolnej w UE stale rośnie i w 2022 r. osiągnęła 16,9 mln ha (ha), w porównaniu z 15,9 mln ha w 2021 r. i 14,7 mln ha w 2020 r.

W 2022 r. powierzchnia wykorzystywana pod rolnictwo ekologiczne była równoważna do 10,5% całkowitej powierzchni użytków rolnych (UR) w UE.

W latach 2012–2022 powierzchnia wykorzystywana pod rolnictwo ekologiczne wzrosła w prawie wszystkich krajach UE. Najostrzejsze tempo ekspansji w tym okresie miało miejsce w Chorwacji (+306%), Portugalii (278%) i Bułgarii (182%).

Najwyższy udział obszarów rolnictwa ekologicznego w całkowitej powierzchni użytków rolnych odnotowano w Austrii (27%), Estonii (23%) i Szwecji (20%). Z kolei udział rolnictwa ekologicznego w 5 krajach UE w 2022 r. wyniósł poniżej 5%, przy czym najniższy udział miał na Malcie (poniżej 1%), Bułgarii i Irlandii (po 2%).

 

Powierzchnia organiczna, 2022.

 

Źródło informacji: komunikat prasowy Eurostatu

Posty powiązane

error: Content is protected !!