Scroll Top
kukurydza żniwa rżysko

Czy uda się uspokoić sytuację na rynku zbóż przed kolejnymi żniwami?
Fot. 12222786 z Pixabay

Czy uda się uspokoić sytuację na rynku zbóż przed kolejnymi żniwami?
Fot. 12222786 z Pixabay

Rolnicy nie chcą dopłat do sprzedanych zbóż?

Niewielu chętnych złożyło wnioski o dopłaty do sprzedanych zbóż.

Wielkie emocje i wielkie nadzieje, a także pełna determinacji walka o unijną zgodę na wypłatę pomocy – i niewielkie zainteresowanie oferowaną pomocą ze strony rolników. Czyżby nie o to chodziło w sytuacji wytworzonej na rynku zbóż?

Dopłaty do pszenicy i kukurydzy zbędne?

Tylko ok. 49 tys. rolników złożyło dotychczas wnioski o dopłaty do sprzedanej pszenicy, kukurydzy i gryki. Nabór wniosków trwa od 13 kwietnia i zakończy się 30 czerwca. Zasady pomocy zmieniano, można składać też zmiany do wniosków. Nie zmienia się przedział czasowy, w którym pszenica, kukurydza lub gryka zostały sprzedane: 1 grudnia 2022 r. – 14 kwietnia 2023 r.

Pomoc przysługuje do 300 ha upraw, stawki są zależne od województwa.

Więcej o zasadach tej pomocy:

Zmieniona pomoc do sprzedanej pszenicy i kukurydzy – i nowe dopłaty do gryki, a także zasady kredytów

ARiMR rozpoczęła też nabór wniosków o dopłaty za sprzedaż pszenicy lub gryki między 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r.

Stawki pomocy to:

2 200 zł/ha pszenicy – w przypadku jej sprzedaży między 15 kwietnia a 14 maja 2023 r.;

3 025 zł/ha pszenicy – w przypadku jej sprzedaży między 15 maja a 30 czerwca 2023 r.;

875 zł/ha gryki – w przypadku upraw położonych w województwach lubelskim i podkarpackim;

805 zł/ha gryki – w przypadku upraw położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

700 zł/ha – w przypadku upraw położonych w pozostałych województwach.

Pomoc przysługuje do 300 ha upraw. Powierzchnię upraw oblicza się jako iloraz liczby ton pszenicy lub gryki wynikającej z załączonych faktur i współczynnika:

5,5 – w przypadku pszenicy,

1,6 – w przypadku gryki.

Wnioski o tę pomoc będzie można składać do 31 lipca 2023 r.

Rolnicy nie chcą dopłat do sprzedanych zbóż?

Nie ma też większego efektu naboru wniosków o dopłaty do kukurydzy – sprzedanej od 15 kwietnia 2023 r. oraz do sprzedanych od 1 grudnia 2022 r.:  żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku.  Ta sprzedaż musi zakończyć się do 30 czerwca 2023 r., możliwe jest więc, że rolnicy nie mają jeszcze niezbędnych faktur sprzedaży i wnioski jeszcze złożą.

Ale termin nagli: nabór wniosków potrwa do 14 lipca 2023 r.

Dotychczas do ARiMR wpłynęło tylko ok. 16 tys. wniosków o taką pomoc.

Więcej o zasadach tej pomocy:

Jaka pomoc do sprzedanej kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku? 

Pomoc dopiero się rozkręca?

Tydzień temu podczas konferencji prasowej minister Telus podał, że skupiono od rolników już ponad 56 proc. nadwyżki zbóż.

Więcej:

MRiRW: Jesteśmy z rolnikami w tym trudnym czasie

Niezależnie od tego, czy to „już” czy „dopiero” trzeba zauważyć, że nabory wniosków o dopłaty do sprzedanych zbóż nie cieszą się powodzeniem.

Zmieniano wielokrotnie zasady tej pomocy, nie uzyskano niezbędnych zgód unijnych do większości zapowiadanego wsparcia. Wszystko to potęguje wrażenie chaosu, a nie prowadzi do uspokojenia sytuacji wśród rolników.

Dziś sytuacją na rynku zbóż zajmie się sejmowa Komisja Rolnictwa, informacje przekażą minister rolnictwa i premier.

error: Content is protected !!