Scroll Top
pusty portfel

Jest już tak źle, że gorzej być nie może?
Fot. Andrew Khoroshavin z Pixabay

Jest już tak źle, że gorzej być nie może?
Fot. Andrew Khoroshavin z Pixabay

Rolnicy o sytuacji rolnictwa…

…najlepszego zdania nie mają. Ba, mają je złe i najgorsze od pięciu lat.

Taki wniosek płynie z badania koniunktury w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2023 roku, przeprowadzonego przez GUS.

Aż 52,4% wyniósł odsetek gospodarstw rolnych, w których ogólna sytuacja w ciągu minionego półrocza pogorszyła się. Poprawę sygnalizowało około 3,5%. Pozostali uznali, że sytuacja ich gospodarstw nie ulegnie zmianie.

„W I półroczu 2023 r. rolnicy bardziej pesymistycznie ocenili zarówno zmiany ogólnej sytuacji prowadzonych przez siebie gospodarstw, zmiany popytu na wytwarzane produkty rolne, jak i zmiany opłacalności produkcji rolniczej w porównaniu z wynikami badania przeprowadzonego w II półroczu ub. r.

W bieżącej edycji badania najgorzej swoją sytuację ocenili kierujący gospodarstwami specjalizującymi się w produkcji roślinnej (minus 50,1), natomiast najkorzystniej ocenili kierujący gospodarstwami specjalizującymi się w produkcji zwierzęcej (saldo odpowiedzi wyniosło minus 41,9). W obu przypadkach oceny te były gorsze niż w poprzedniej edycji – spadki wartości sald odpowiedzi odpowiednio o 16,0 p. proc. oraz 10,7 p. proc.” – podaje GUS.

Trzeba powiedzieć, że tak źle dawno (a przynajmniej od 2018 roku) nie było.

Zmiana sytuacji  ogólnej gospodarstwa rolnego w ostatnim półroczu ma saldo minus 48,9 proc., nawet rok temu ocena była lepsza: minus 46,2 proc.

Poprawa polega na lepszej przewidywanej ocenie tej sytuacji w półroczu nadchodzącym – tu minus wynosi 29,4 proc., rekordowy był rok temu i wynosił 47,2 proc.

Absolutny rekord pobiła ocena zmiany opłacalności produkcji rolniczej w ostatnim półroczu: saldo osób negatywnie ją oceniających to aż 66,6 proc., pierwsze półrocze rok temu notowało tu „tylko” 54,4 proc. negatywnych ocen. W najbliższym półroczu zmianę opłacalności produkcji rolniczej źle widzi już „tylko” 36,2 proc.

Zmiany popytu na produkty rolne w ostatnim półroczu źle oceniło 33,4 proc., a w najbliższym „tylko” 21,6 proc.

Cały raport

Posty powiązane

error: Content is protected !!