Scroll Top
kontenery

Rośnie eksport, w tym do Ukrainy
Fot. Valdas Miskinis z Pixabay

Rośnie eksport, w tym do Ukrainy
Fot. Valdas Miskinis z Pixabay

Rośnie polski eksport, spada import

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 8,1%, a import spadł o 1,6%.

GUS podsumował „Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem  i według krajów w styczniu – maju 2023 r.”

„Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – maju 2023 roku wyniosły w cenach bieżących 687,0 mld PLN w eksporcie oraz 662,4 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 24,6 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 37,6 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 8,1%, a import spadł o 1,6%” – podał GUS.

Ceny bieżące nie uwzględniają oczywiście inflacji, ale może cieszyć dodatnie saldo i zwiększająca się różnica między eksportem a importem.

Trzeba jednak zauważyć rosnący import i – tylko nieco szybciej – eksport w żywności i zwierzętach żywych.

Import żywności i zwierząt żywych wzrósł o 16 proc., to jeden z najwyższych w tym okresie wzrostów: w imporcie największy wzrost zanotowano w napojach i tytoniu (o 26,2%), paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 19,7%) i właśnie w żywności i zwierzętach żywych (o 16,0%).

W eksporcie największy wzrost dotyczył też napojów i tytoniu (o 28,7%), żywności i zwierząt żywych (o 19,4%), maszyn i urządzeń transportowych (o 18,1%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 13,7%).

Ukraina jest na 8. miejscu jeśli chodzi o obroty w eksporcie – jego wartość w tym okresie to 20,2 mld zł, a 2,9 proc., jeśli chodzi o strukturę naszego eksportu. W ubiegłym roku wartość tego eksportu była prawie o połowę niższa, a udział wynosił 2 proc.

W imporcie Ukraina nie mieści się w pierwszej dziesiątce krajów, z którymi współpracuje Polska.

Posty powiązane

error: Content is protected !!