Scroll Top
1408x594

Fot. MRiRW; www.gov.pl/web/rolnictwo/

Fot. MRiRW; www.gov.pl/web/rolnictwo/

Rozmowy o tranzycie produktów rolnych z Ukrainy

Polska zapowiada udział w inicjatywie strony ukraińskiej „Zboże z Ukrainy” – strona ukraińska w pierwszej połowie 2023 r. planuje wysłać co najmniej 60 statków do najbardziej dotkniętych głodem krajów Afryki i Azji.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje w komunikacie:

Tranzyt produktów rolnych z Ukrainy przez terytorium Polski był głównym tematem rozmów wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim. Spotkanie odbyło się dziś w formacie zdalnym. Uczestniczył w nim także wiceminister Rafał Romanowski.

Zboże z Ukrainy

Wicepremier zapowiedział także udział w inicjatywie strony ukraińskiej „Zboże z Ukrainy”. W ramach tej inicjatywy strona ukraińska planuje wysłać co najmniej 60 statków w pierwszej połowie 2023 r. do najbardziej dotkniętych głodem krajów Afryki i Azji.

Minister Solski poruszył kwestię transportu zbóż przewożonych ciężarówkami przez polsko-ukraińską granicę. Wicepremier Kowalczyk poinformował, że w związku z nieprawidłowościami w handlu zbożem przeznaczonym na cele techniczne wzmocnieniu uległ nadzór nad zbożem trafiającym do Polski z Ukrainy. Szef resortu rolnictwa podkreślił, że stałe wsparcie dla eksportu zboża z Ukrainy do UE nie może odbywać się bez stosownych kontroli, które mają na celu eliminowanie zagrożeń dla polskich producentów rolnych i konsumentów. W tej sytuacji Minister Solski zaproponował usprawnienie, polegające na separacji pojazdów przewożących towary rolno-spożywcze. Rozmowy na ten temat będą kontynuowane na poziomie eksperckim.

Współpraca polsko-ukraińska

Wicepremier Kowalczyk podsumował stan współpracy w sektorze rolno-spożywczym. Wyraził zadowolenie z wdrażania przez stronę ukraińską działań w zakresie uznania regionalizacji terytorium Polski pod względem ASF. Poinformował o działaniach prowadzonych w celu opracowania projektu rurociągu transgranicznego dla transportu olejów roślinnych z Ukrainy do portu Gdańsk.

Życzenia pokoju

Na koniec spotkania ministrowie wymienili się życzeniami świątecznymi. Wicepremier Kowalczyk życzył ukraińskim partnerom, aby w ich kraju zapanował pokój, a Polska i Ukraina mogły wrócić do spokojnych dobrosąsiedzkich kontaktów. Minister Solski podziękował za wsparcie, jakie Ukraina otrzymuje od strony polskiej.

Polski eksport do Ukrainy

Ukraina jest ważnym partnerem Polski w zakresie handlu towarami rolno-spożywczymi. W okresie I-X 2022 r. odnotowaliśmy wzrost eksportu rolnego na rynek ukraiński o ok. 20% (z 652,1 mln EUR do 785,6 mln EUR). Eksportowaliśmy głównie sery i twarogi, produkty do karmienia zwierząt, kawę, wody, mięso wieprzowe.

 

Źródło informacji: MRiRW; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!