Scroll Top
Spotkanie robocze zespołów eksperckich Polski i Ukrainy (fot. MRiRW)

Spotkanie robocze zespołów eksperckich Polski i Ukrainy (fot. MRiRW)

Spotkanie robocze zespołów eksperckich Polski i Ukrainy (fot. MRiRW)

Rozmowy polsko-ukraińskie: licencjonowanie ukraińskiego eksportu

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się dzisiaj robocze spotkanie zespołów eksperckich Polski i Ukrainy.

Celem prac tych zespołów jest wypracowania mechanizmu licencjonowania ukraińskiego eksportu do Polski. Spotkaniu, w formule wideokonferencji, przewodniczył dyrektor generalny w MRiRW Bogusław Wijatyk. Stronę ukraińską reprezentowali urzędnicy  Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności. W rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Ministerstwa Rozwoju i  Technologii oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Stanowisko Polski

Strona polska zwróciła uwagę, że zakaz importu zbóż i roślin oleistych z Ukrainy do Polski został wprowadzony w ubiegłym roku, w wyniku nadmiernego napływu tych towarów do naszego kraju i braku rozwiązania problemu na poziomie Unii Europejskiej. Obecnie Komisja Europejska wspiera osiągnięcie dwustronnego porozumienia z Ukrainą.

Stanowisko Ukrainy

Strona ukraińska wyraziła wdzięczność za dotychczasowe wsparcie ze strony Polski i podkreśliła, że nie jest jej intencją, by eksport ukraińskich towarów przyczyniał się do problemów polskich rolników. Przedstawiciele ukraińskiego resortu rolnictwa zaznaczyli też, że obecnie większość towarów rolnych z Ukrainy jest ponownie transportowana przez porty czarnomorskie.

Pozostałe tematy

Spotkanie było również okazją do omówienia wstępnych założeń mechanizmu licencjonowania na bazie doświadczeń Bułgarii i Rumunii – kraje te wcześniej uzgodniły ze stroną ukraińską funkcjonowanie podobnych rozwiązań. Również przedstawiciele MRiRW przekazali propozycje Polski w tym zakresie.

W przyszłym tygodniu planowana jest kontynuacja technicznych rozmów zespołów eksperckich Polski i Ukrainy.

 

Źródło informacji: Gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!