Scroll Top
rozmowy z protestującymi


Szef resortu rolnictwa wraz z sekretarzem stanu Stefanem Krajewskim przyjechali 24 lutego do protestujących w Zosinie rolników.
Fot. gov.pl


Szef resortu rolnictwa wraz z sekretarzem stanu Stefanem Krajewskim przyjechali 24 lutego do protestujących w Zosinie rolników.
Fot. gov.pl

Rozmowy z protestującymi rolnikami w Zosinie

Szef resortu rolnictwa wraz z sekretarzem stanu Stefanem Krajewskim przyjechali do protestujących w Zosinie rolników. 

Postulaty rolników – zdanie ministra

– W poniedziałek jadę do Brukseli na posiedzenie unijnej rady ministrów ds. rolnictwa, ale przyjechałem do Was, aby je doprecyzować – powiedział minister.

Napływ towarów z Ukrainy

Minister powiedział, że jego zdaniem Unia Europejska powinna partycypować w pokryciu części kosztów, które się wytworzyły z powodu trwającej od dwóch lat wojny w Ukrainie i napływu produktów rolnych. Przypomniał, że Ukraina w sensie rynkowym jest już w UE, przez co niekontrolowany napływ produktów zdestabilizował rynki rolne, zwłaszcza w Polsce i krajach graniczących z Ukrainą.

– Pomoc Ukrainie była, jest i będzie, ale to jeden obszar spraw, który należy odróżnić od drugiego – ekonomii i polskiej gospodarki – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Zielony Ład

W odniesieniu do Zielonego Ładu minister zwrócił uwagę, że rolnicy doskonale wiedzą, kiedy i co wysiewać i nic nie powinno im być narzucane – ugorowanie w czasie, kiedy jest zła opłacalność produkcji, jest niemożliwe do realizacji.

Wiceminister Stefan Krajewski podkreślił, że dziś musimy naprawić Europejski Zielony Ład, bo stał się on irracjonalny, zwłaszcza teraz.

– Musi on być dostosowany do potrzeb rolników, a nie odwrotnie – stwierdził sekretarz stanu.

Dodał przy tym, że potrzebne jest europejskie wsparcie w wywiezieniu nadwyżek zboża, a także w znalezieniu pieniędzy na zrekompensowanie rolnikom poniesionych strat.

Opłacalność produkcji

– Ceny środków produkcji są bardzo wysokie, a rolnicy nie mają żadnego wpływu na to, po ile sprzedają swoje produkty i stąd oczekują pomocy ze strony UE i budżetu krajowego – stwierdził minister Czesław Siekierski.

Dodał, że poprawa opłacalności produkcji to jeden z jego  głównych priorytetów.

Dobrostan zwierząt

Minister podkreślił, że polscy rolnicy dbają o zwierzęta, a pojedyncze przypadki zaniedbań są marginalne.

Mówiąc o dobrostanie zwierząt minister Czesław Siekierski zwrócił uwagę, że produkcja zwierzęca jest bardzo ściśle związana z produkcją roślinną.

– Trzeba o tym pamiętać zwłaszcza teraz, kiedy Rosja wypycha Europę z rynków, przez co mamy problem z nadmiarem zboża – podkreślił minister.

 

Źródło informacji: Gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!