Scroll Top
Przedstawiciele Agrounii na spotkaniu z wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem (fot. MRiRW)

Przedstawiciele Agrounii na spotkaniu z wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem
Fot. MRiRW

Przedstawiciele Agrounii na spotkaniu z wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem
Fot. MRiRW

Rozmowy z przedstawicielami Agrounii

Uczestnicy protestu w Chełmie oczekują rozwiązania problemów na rynku zbóż.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk spotkał się z przedstawicielami Agrounii.

Sytuacja na rynku zbóż

Podczas spotkania najwięcej czasu poświęcono omówieniu sytuacji na rynku zbóż. Przewodniczący Agrounii Michał Kołodziejczak nawiązał do protestu w Chełmie, którego uczestnicy oczekują rozwiązania problemów na tym rynku.

– Polska nie decyduje o zniesieniu kontyngentów czy ceł. To są decyzje Komisji Europejskiej – przypomniał wicepremier Kowalczyk i dodał, że w Polsce jest zewnętrzna granica Unii Europejskiej i nie możemy sami wprowadzić takich rozwiązań.

Szef resortu rolnictwa poinformował, że już w grudniu rozmawiał na temat importu ukraińskiego zboża z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim. Efektem prowadzonych rozmów jest postawienie tej kwestii na posiedzeniu unijnej rady ministrów ds. rolnictwa, które odbędzie się 30 stycznia br.

Wicepremier Kowalczyk poinformował, że do rozwiązania problemów na rynku zbóż będzie szukał sojuszników. Już podczas rozpoczynających się w Berlinie targów Zielony Tydzień będzie na ten temat rozmawiał z ministrami rolnictwa krajów sąsiadujących z Ukrainą.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że nie powinniśmy wchodzić z dużymi zapasami zboża w nowy sezon.

– Prace nad rozwiązaniami tej kwestii już trwają – poinformował szef resortu rolnictwa.

Wicepremier Henryk Kowalczyk zwrócił ponadto uwagę, że podjęte i wdrożone zostały konkretne działania związane z wyeliminowaniem z importu  tzw. zboża technicznego.

–  Obecnie każde zboże wjeżdżające do nas z Ukrainy jest kontrolowane – zapewnił szef resortu rolnictwa.

Zaznaczył, że  Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje mechanizmy pozwalające na plombowanie transportu zboża, wtedy gdy będzie znany jego konkretny odbiorca spoza Unii Europejskiej.

Szef Agrounii proponował wprowadzenie zakazu fakturowania ukraińskiego zboża w Unii Europejskiej. Zaproponował również pomoc w rozwiązywaniu innych problemów polskiego rolnictwa.

Wicepremier zapewnił, że na unijnej radzie ministrów ds. rolnictwa przedstawi różne propozycje dotyczące uregulowania sytuacji na rynku zbóż.

Posty powiązane

error: Content is protected !!