Scroll Top
barwy Ukrainy gołąb pokój ręce

Europa przygotowuje się do odbudowy Ukrainy
Fot. Alexandra_Koch z Pixabay

Europa przygotowuje się do odbudowy Ukrainy
Fot. Alexandra_Koch z Pixabay

Rozpoczął pracę Międzyresortowy Zespół do spraw Polsko-Ukraińskiej Współpracy Rozwojowej

W jego skład weszło 15 ministrów, w tym minister rolnictwa. Do zadań Zespołu należy  opracowywanie propozycji działań w zakresie wspierania polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej oraz działań skierowanych na rzecz odbudowy Ukrainy i przeciwdziałania skutkom wojny.

Premier zarządzeniem z 16 czerwca 2023 r. powołał Międzyresortowy Zespół do spraw Polsko-Ukraińskiej Współpracy Rozwojowej. Tworzy go 15 ministrów i przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Pracami kieruje przewodniczący − Pełnomocnik Rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej.

O wynikach i nadziejach wiązanych z pracami zespołu – odbył dotychczas dwa spotkania – mówiła wczoraj w Sejmie Jadwiga Emilewicz, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Podkreśliła rolę współpracy polsko-ukraińskiej.

– Po pierwsze, w ubiegłym roku pomimo wojny wzrost obrotów handlowych pomiędzy Polską a Ukrainą to ponad 50%. Polska jest siódmym partnerem gospodarczym Ukrainy, Ukraina – 15. partnerem Polski. Bilans obrotów handlowych pomiędzy Polską a Ukrainą jest dodatni, tzn. dwukrotnie więcej eksportujemy na Ukrainę, niż z niej importujemy. Głównie są to paliwa stałe, płynne, maszyny, urządzenia, ale także towary i usługi z zakresu usług medycznych. Tak że obraz naszych relacji gospodarczych jest bardzo zdywersyfikowany i – tak jak powiedziałam – niezwykle korzystny – mówiła.

I chociaż największe transfery i inwestycje pojawią się na Ukrainie po zakończeniu działań wojennych, to współpraca trwa, „ponad 600 podmiotów gospodarczych na Ukrainie było aktywnych przed wojną i one w czasie wojny stamtąd się nie wycofały”.

– To tętno gospodarcze na Ukrainie nieco spowolniło, ale na pewno nie wygasło. My do tego się przygotowujemy i po to został powołany zespół – stwierdziła wiceminister.

Zespół będzie się spotykać w koszykach tematycznych.

– Najistotniejszym jest ten związany z logistyką, transportem i spedycją – oceniła Emilewicz. – Polska jest hubem pomocy humanitarnej i pomocy militarnej. Wszystko, co dziś trafia na Ukrainę – zarówno pomoc humanitarna, jak i wojskowa – trafia przez polskie sieci drogowe i kolejowe. Jednym z istotnych podmiotów organizujących niezwykle sprawnie tę pomoc jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Tak samo jak ta pomoc organizowana jest dzisiaj za pośrednictwem agencji i odbywa się na polskich drogach, w polskich centrach spedycyjnych, tak samo jesteśmy przekonani, że będzie wyglądał proces odbudowy. Ma to potencjał stania się polską specjalizacją w całym procesie i stąd dzisiaj koszyk tematów z tym związanych. Jeśli chodzi o udrażnianie i usprawnianie odpraw na przejściach granicznych, jest to temat, który adresują do nas zarówno przedsiębiorcy polscy, jak i ukraińscy.

Plan działań Polski i innych państw europejskich przygotowuje strona ukraińska, partnerzy ukraińscy.

– To oni wskazują kierunki, w których powinny być prowadzone inwestycje, w jakich obszarach powinny się wydarzyć i ta mapa drogowa jest coraz jaśniejsza. Dużą jej część poznaliśmy na konferencji odbudowy w Londynie 3 tygodnie temu. 2 tygodnie temu uczestniczyłam w spotkaniu moich odpowiedników, czyli ministrów koncentrujących się na odbudowie Ukrainy z państw członkowskich Unii Europejskiej, prowadzonej przez dyrektora generalnego dyrekcji generalnej do spraw sąsiedztwa, i tam zapoznaliśmy się z bardziej szczegółowym planem. Deklarowaliśmy też obszary wsparcia. Co istotne, poza definiowaniem obszarów korzystamy z wiedzy polskiego biznesu, który wskazuje, gdzie chciałby ulokować swoją aktywność na Ukrainie.

Wiceminister wskazała też na rolę przygotowania do stworzenia finansowych i ubezpieczeniowych podstaw do działań.

– Miło mi poinformować, że jedną z takich instytucji jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który tak jak powiedziałam, już dzisiaj oferuje pewną aktywność kredytową za pośrednictwem Kredobanku, czyli banku, którego większościowym właścicielem jest bank PKO BP na Ukrainie. Bank Gospodarstwa Krajowego jest jednym z tych, który będzie wypełniał drugi filar, filar inwestycyjny, czyli pośredniczył w wydatkowaniu środków europejskich na odbudowę Ukrainy. To, co już udało się osiągnąć, to to, że jesteśmy po pierwszym czytaniu ustawy o gwarantowanych ubezpieczeniach eksportowych, które odbyło się wczoraj. Ta nowelizacja umożliwia korporacji ubezpieczeń kredytów eksportowych udzielanie gwarancji i ubezpieczeń firmom, które chcą inwestować, będą inwestować, będą realizować swoje przedsięwzięcia na Ukrainie. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie ustawodawcze i to będzie pierwsza agencja w Europie, która będzie świadczyć tego typu usługi.

Polska jest pionierem, jeżeli chodzi o otwarcie misji gospodarczej na Ukrainie.

– W ubiegłym tygodniu swoją działalność przywróciła Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Zagraniczne biuro handlowe w Kijowie to jedyne biuro PAIH za granicą, które ma status dyplomatyczny ze względów oczywistych, czyli bezpieczeństwa pracowników. Warto powiedzieć, że otwarciu tej placówki w Kijowie – tak jak mówię, to jest pierwsza misja gospodarcza kraju członkowskiego Unii Europejskiej w Kijowie – towarzyszyło ogromne zainteresowanie przedsiębiorców z Polski. Zakładałam, że będzie nam towarzyszyć w tej podróży kilku przedsiębiorców, może organizacje branżowe, tymczasem mieliśmy dwa autobusy chętnych przedsiębiorców, głównie z branży budowlanej, chodzi zarówno o inwestycje liniowe, jak i kubaturowe.

Wiceminister podsumowała:

– Jest ogromne zainteresowanie polskich przedsiębiorców i odwaga, mówiąc wprost, żeby na Ukrainę dzisiaj pojechać i nie tylko oferować towary, sprzedaż towarów, ale przedstawić także gotowość do realizacji usług. Zostało to odnotowane również bardzo szeroko w mediach ukraińskich. A więc myślę, że ta nasza obecność dzisiaj na Ukrainie nie tylko w zakresie pomocy humanitarnej, nie tylko w zakresie pomocy militarnej, ale także w zakresie gospodarczym jest bardzo mocno widoczna.

Posty powiązane

error: Content is protected !!