Scroll Top
protest rolników

RPO pyta policję o wskazanie podstawy faktycznej i prawnej działań funkcjonariuszy, w tym użycia środków przymusu bezpośredniego, a także przebiegu oraz wyniku interwencji, w tym liczby oraz podstaw dokonania zatrzymań osób biorących udział w proteście i dalszych działań.
Fot. MP

RPO pyta policję o wskazanie podstawy faktycznej i prawnej działań funkcjonariuszy, w tym użycia środków przymusu bezpośredniego, a także przebiegu oraz wyniku interwencji, w tym liczby oraz podstaw dokonania zatrzymań osób biorących udział w proteście i dalszych działań.
Fot. MP

RPO pyta policję o powody użycia siły wobec rolników pod Sejmem

Interwencja policji 7 marca pod Sejmem, podjęta wobec protestujących rolników, stała się przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich.

RPO podjął sprawę z własnej inicjatywy – gdyż, jak podaje, „W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje o ograniczaniu dostępu dziennikarzy, relacjonujących przebieg zdarzeń, a także o brutalności funkcjonariuszy. Szczególne zaniepokojenie RPO budzą doniesienia o funkcjonariuszu, który miał rzucić niezidentyfikowanym przedmiotem w stronę grupy protestujących.”

RPO wystosował 7 marca do nadinsp. Pawła Dzierżaka Komendanta Stołecznego Policji pismo z prośbą  „o przedstawienie wyjaśnień dotyczących zdarzenia, przede wszystkim o wskazanie podstawy faktycznej i prawnej działań funkcjonariuszy, w tym użycia środków przymusu bezpośredniego, a także przebiegu oraz wyniku interwencji, w tym liczby oraz podstaw dokonania zatrzymań osób biorących udział w proteście i dalszych działań podjętych wobec tych osób.”

RPO czeka też na „informacje, czy osoby zatrzymane zostały pouczone przez funkcjonariuszy o prawie do kontaktu z adwokatem oraz wniesienia zażalenia na zatrzymanie i – ewentualnie – czy skorzystały z tego uprawnienia.”

RPO wystąpił również o przedstawienie „informacji o przebiegu podjętych i przeprowadzonych czynności wyjaśniających, poczynionych w ich wyniku ustaleniach i ewentualnie o postępowaniach dyscyplinarnych, wszczętych wobec funkcjonariuszy, wobec których zaistniały uzasadnione podejrzenia, iż przekroczyli przysługujące im uprawnienia.”

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!