Scroll Top
puste kieszenie

Wypłata rekompensat będzie dokonywana ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa.
Fot. Darko Djurin z Pixabay

Wypłata rekompensat będzie dokonywana ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa.
Fot. Darko Djurin z Pixabay

Rusza działalność Funduszu Ochrony Rolnictwa

Przez cały sierpień rolnicy, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne sprzedane  podmiotom skupującym, które w 2022 r. stały się niewypłacalne, mogą złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Od 15 do 30 września 2023 r. będą wydawane decyzje.

Wysokość rekompensaty zostanie wyliczona w oparciu o ustaloną przez i ministra rolnictwa procentową stawkę w oparciu o sumę kwot wierzytelności wynikających ze złożonych w roku 2023 wniosków o przyznanie rekompensaty oraz wysokości środków przeznaczonych do wypłaty na ten cel w roku 2023.

Rekompensacie podlegają tylko wierzytelności wynikające z faktur VAT oraz faktur VAT RR w kwotach netto.

Wypłata rekompensat będzie dokonywana ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa, którego rachunek w 2023 r. zostanie zasilony środkami budżetu państwa w kwocie 50 mln zł.

Jak przypomina MRiRW, podmiotem niewypłacalnym jest podmiot skupujący, tzn. podmiot prowadzący skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, wobec którego:

  • ogłoszono upadłość,
  • oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości,
  • umorzono postępowanie upadłościowe,
  • otwarto postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne,
  • wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności przez ten podmiot  lub podmiot będący osobą fizyczną został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Czytaj też:

Jest Fundusz Ochrony Rolnictwa i dodatek dla sołtysów 

Posty powiązane

error: Content is protected !!