Scroll Top
rolnik

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która m.in. w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat).
Fot. Anil sharma z Pixabay

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która m.in. w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat).
Fot. Anil sharma z Pixabay

Rusza nabór wniosków na premie dla młodych rolników

Od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 r. potrwa tegoroczny nabór wniosków na premie dla młodych rolników z PS dla WPR.

Dobrze znana rolnikom jeszcze z PROW forma pomocy dla młodych ma formę premii, a jej kwota to teraz 200 tys. zł. Wypłacana jest w dwóch ratach:

– 70% kwoty przyznanej pomocy – 140 tys. zł – wypłacana po podpisaniu umowy o przyznaniu premii i złożeniu wniosku o płatność I raty;

– 30% kwoty pomocy, tj. 60 tys. zł – po realizacji biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność II raty.

Jak przypomina ARiMR, o pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:

– w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat);

– rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;

– ma numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

– posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpocznie uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy;

– złoży biznesplan oraz zobowiąże się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

Premie przyznaje się na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Wsparcie można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Mogą to być np.:

– inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;

– zakup nieruchomości rolnych;

– zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;

– inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;

– zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów, służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;

– zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

Trzeba przypomnieć, że wsparcie w postaci premii nie jest jedynym przeznaczonym dla młodych rolników.

– Młody rolnik: zarówno w ramach II filara WPR, jak i w ramach płatności dla młodego rolnika są te dodatkowe środki – mówił niedawno w sejmowej KRiRW wiceminister Adam Nowak. – Chciałbym zauważyć, Wysoka Komisjo, że młodych rolników wspieramy we wszystkich możliwych naborach zarówno poprzez kryteria premiujące, poprzez zwiększenie poziomu procentowego dofinansowania w ramach II filara WPR, jak również poprzez kryterium premiujące w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W ramach rolnictwa 4.0 mam daleko idące przypuszczenie, że ponad 80%, jeśli nie więcej procent beneficjentów tego naboru, który jest rozpatrywany, uzyska wsparcie. Kryteria premiujące powodują, że młody rolnik, a już młody rolnik ekologiczny to bez dwóch zdań, jeśli spełni kryteria formalne, to uzyska wsparcie. Ten nabór zostanie zwiększony, też o tym informuję, do pełnej alokacji 492 mln w ramach tego naboru, a nowy nabór zostanie ogłoszony dla nowych środków, o które walczymy w ministerstwie funduszy.

Czytaj też:

Premie dla młodych rolników – kolejne przedłużenie naboru do 27 października

Posty powiązane

error: Content is protected !!