Scroll Top
kukurydza

Na ile pomoc dla uprawiających kukurydzę poprawi ich sytuację?
Fot. Andrew Martin z Pixabay

Na ile pomoc dla uprawiających kukurydzę poprawi ich sytuację?
Fot. Andrew Martin z Pixabay

Rusza pomoc do kukurydzy uprawianej w 2023 r.

169 tys. wniosków o pomoc od uprawiających kukurydzę wpłynęło do ARiMR po zakończeniu naboru.

Czyli do 29 lutego, ale – jak zaznacza agencja – wnioski mogą jeszcze wpływać, można je było wysyłać pocztą.

Nabór był krótki, rozpoczęto go 22 lutego. Był też długo zapowiadany i bardzo wyczekiwany, więc zapewne wszyscy zainteresowani zdążyli wystąpić o pomoc.

Nie podano, na jaką kwotę złożono wnioski wprowadzone do systemu.

Na pomoc jest 1 mld zł. Stawki zróżnicowano w zależności od odległości od granicy z Ukrainą – wyniosą od 500 zł przez 700 tys., do 1 tys. zł za ha upraw (nie trzeba udowodnić sprzedaży, pomoc przysługuje z wyłączeniem upraw kukurydzy na kiszonkę i do 100 ha upraw).

Jeśli kwota 1 mld zł byłaby przekroczona, zaplanowano użycie współczynnika korygującego, który stanowi iloraz kwoty 1 mld zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Czytaj też:

Jaka pomoc do kukurydzy i… buhaja? Jakie kredyty preferencyjne?

Jaka pomoc do kukurydzy i… buhaja? Jakie kredyty preferencyjne?

Rozpoczął się nabór wniosków o pomoc dla producentów kukurydzy

Rozpoczął się nabór wniosków o pomoc dla producentów kukurydzy

Posty powiązane

error: Content is protected !!