Scroll Top
woda ręce

Zakłada się realizację 727 inwestycji zatrzymujących wodę
Fot. Manuel Darío Fuentes Hernández z Pixabay

Zakłada się realizację 727 inwestycji zatrzymujących wodę
Fot. Manuel Darío Fuentes Hernández z Pixabay

Rząd ma program na zatrzymanie wody

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022–2027 z perspektywą do roku 2030.

Projekt przedłożył minister infrastruktury.

Dzięki programowi nastąpić ma wzrost wielkości retencjonowanej wody, a także zwiększenie powierzchni i poprawa warunków dla ekosystemów wodnych i od wód zależnych. Poprawić ma się także dostępność zasobów wodnych dla rolnictwa.

Efektem programu ma być wzrost retencji wodnej w Polsce z 7,5% proc. (obecnie) do poziomu 15 proc. w 2030 r.

Łącznie zakłada się realizację 727 inwestycji, w tym 94 obiektów retencjonujących wodę (zbiorniki) oraz 633 obiektów, które kształtują retencję (budowli piętrzących, regulacyjnych i innych) – podano w informacji po wczorajszym posiedzeniu rządu.

Polska znajduje się na przedostatnim miejscu w Europie pod względem zasobów wodnych. Na jednego mieszkańca w Polsce przypada ok. 1600 m3/rok (ilość wody odpływającej z danego kraju na jednego mieszkańca na rok). Natomiast w Europie średnia wartość ta jest prawie 3 razy większa i wynosi ok. 4500 m3/rok/osobę.

Posty powiązane

error: Content is protected !!