Scroll Top
konferencja

Fot. Gov.pl/MRiRW

Fot. Gov.pl/MRiRW

Rząd o “Lokalnej półce”

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczący projektu „Lokalna półka”.

– Kontynuujemy prace rozpoczęte jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. Chcemy, aby rząd normalnie pracował – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Projekt „Lokalna półka”

Omawiany i przyjęty podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów projekt „Lokalna półka” jest to projekt ustawy o sprzedaży detalicznej produktów lokalnych. W projekcie ustawy zostały określone zasady prowadzenia sprzedaży detalicznej produktów lokalnych oraz obowiązki sprzedawców żywności w celu zapewnienia krótkich łańcuchów dostaw.
– Bezpieczeństwo żywności jest naszym priorytetem, a ten projekt służy wzmocnieniu pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym – podkreśliła minister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka podczas konferencji prasowej po zakończeniu obrad Rady Ministrów.
Szefowa resoru rolnictwa wyraziła nadzieję, że oczekiwane przez rolników rozwiązania zawarte w omawianym dziś projekcie ustawy znajdą ponadpartyjne uznanie i zostaną szybko przyjęte.

Najważniejsze rozwiązania projektu „Lokalna półka” 

Dzięki rozwiązaniom zawartym w projekcie „Lokalna półka” będzie możliwe maksymalne skrócenie drogi transportowania produktów od pola do stołu. Rozwiązania te pozwolą także na pominięcie pośredników, a cały zysk ze sprzedaży będzie trafiał do polskiego rolnika.

Projekt „Lokalna półka” zakłada:

  • Zapewnienie konsumentom dostępu do lokalnych, polskich produktów.
  • Skrócenie łańcucha dostaw żywności. Przyczyni się do większej odporności dostaw na kryzysy oraz zapewni bezpieczeństwo żywnościowe na poziomie lokalnym.
  • Zapewnienie w jednostkach handlu detalicznego sprzedaży takich produktów lokalnych, jak: owoce i warzywa, mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne oraz pieczywo – nie mniej niż 2/3 danej kategorii produktu rolno-spożywczego w danym roku:

– w pierwszej kolejności w ramach powiatu i powiatów przyległych;
– w drugiej kolejności w ramach województwa i województw do niego przyległych;
– w trzeciej kolejności w ramach województw przyległych do województw przyległych.

  • Zobowiązanie sprzedawców żywności do prowadzenia w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m2 kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie produktów lokalnych co najmniej raz w roku.
  • Umieszczanie na produktach lokalnych grafiki przedstawiającej flagę Rzeczpospolitej Polskiej.

Spółdzielczość i odbudowa lokalnych rynków

Minister Gembicka poinformowała także, że w resorcie rolnictwa kontynuowane są prace dotyczące spółdzielczości i odbudowy lokalnych rynków.
– W najbliższy poniedziałek spotkam się z przedstawicielami rolników, aby omówić propozycje rozwiązań systemowych – poinformowała minister.

 

Źródło informacji: gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!