Scroll Top
uścisk rąk

Czy przekazanie gospodarstwa następcy to darowizna?
Fot. un-perfekt z Pixabay

Czy przekazanie gospodarstwa następcy to darowizna?
Fot. un-perfekt z Pixabay

Sąd Najwyższy rozstrzygnie charakter umowy przekazania gospodarstwa następcy

Umowa dożywocia, darowizny, a może jeszcze inna? Jaki charakter ma przekazanie gospodarstwa rolnego następcy?

Czy przekazane gospodarstwo – w sytuacji, gdy następca pozostaje w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej – wchodzi do majątku wspólnego małżonków, czy do majątku odrębnego następcy?

A dokładnie: „Czy gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 z późn. zm.) następcy pozostającemu w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, należy do majątku wspólnego małżonków, czy do majątku odrębnego następcy na zasadzie analogii do umowy darowizny w rozumieniu art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)?”

To pytanie okazuje się tak skomplikowane, że RPO chce, aby odpowiedział na nie powiększony skład Sądu Najwyższego.

To wynik rozbieżności w orzecznictwie SN, który raz traktuje umowę przekazania gospodarstwa rolnego jak umowę darowizny, a innym razem jako odmienną. RPO stoi na stanowisku, że taka umowa powinna być traktowana odrębnie od umowy darowizny, a przekazane gospodarstwo należy do majątku wspólnego małżonków.

Rzecznik zwraca uwagę, że rozbieżności wynikają z odmiennej wykładni prawa i wpływają na orzecznictwo sądów powszechnych. Dlatego ich usunięcie przez poszerzony skład SN jest konieczne.

Posty powiązane

error: Content is protected !!