Scroll Top
sad jabłka zbiory

Sadownicy otrzymają pomoc z tytułu szkód spowodowanych przez tegoroczne zjawiska atmosferyczne
Fot. lumix2004 z Pixabay

Sadownicy otrzymają pomoc z tytułu szkód spowodowanych przez tegoroczne zjawiska atmosferyczne
Fot. lumix2004 z Pixabay

Sadownicy dostaną pomoc

Nawet 15 tys. euro może wpłynąć na konta poszkodowanych. Stawka pomocy wynosi 5000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych.

Informacja o pomocy sadownikom zbiegła się w czasie z zapowiedzią Ukrainy, dotyczącą wstrzymania importu z Polski warzyw i owoców, w tym jabłek.

Więcej:

Ukraina grozi wstrzymaniem eksportu z Polski 

Zapowiadana przez ministra Roberta Telusa w ogłoszeniu (tak!) pomoc ma jednak dotyczyć szkód spowodowanych przez tegoroczne zjawiska atmosferyczne.

Od 5.10.2023 r. do 20.10.2023 r. będą mogli składać wnioski o udzielenie pomocy producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych powstały, w bieżącym roku, szkody w owocujących uprawach drzew owocowych w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu.

Stawka pomocy wynosi 5000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, nie więcej jednak niż 15 tys. euro na jedno gospodarstwo.

Pomoc będzie udzielana:

– w formule de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej;

– poza formułą de minimis,  jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% tej produkcji.

Płatność będzie pomniejszona o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Wciąż nie podano ogłoszenia o wyczerpaniu limitu de minimis, choć od dawna jest on bliski zeru. Pozwoli to agencji zebrać wnioski w tym roku, ale na wypłatę w tym roku w ramach płatności de minimis trudno już liczyć. Wykorzystanie limitu na dzień dzisiejszy wynosi 289 247 985,10 euro, co stanowi jego 97,74%.

Więcej:

Limit de minimis wykorzystany 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!