Scroll Top
prawnik ręka przycisk

Jaka była aktywność obu izb parlamentarnych w kończącej się kadencji?
Fot. herbinisaac z Pixabay

Jaka była aktywność obu izb parlamentarnych w kończącej się kadencji?
Fot. herbinisaac z Pixabay

Sejm czy Senat był bardziej pracowity?

Kończą się kadencje Sejmu i Senatu, obie izby podsumowują swoje prace.

Jak podaje Sejm, od 12 listopada 2019 do 11 września 2023 odbyło się 81 posiedzeń, obrady trwały 195 dni. Uchwalono 662 ustawy. Wniesiono 1007 projektów ustaw, którym nadano numer druku. Posłowie wystosowali 44 158 interpelacji poselskich i 6829 zapytań. Zadano 673 pytania w sprawach bieżących i wysłuchano 61 informacji bieżących. Posłowie wygłosili 2614 oświadczeń.

Senat natomiast odbył 65 posiedzeń, liczba dni obrad to 143. Rozpatrzono 658 ustaw, do 346 wprowadzono poprawki (wszystkich wprowadzonych poprawek było 5774), a wobec 86 ustaw Senat podjął uchwałę o odrzuceniu. Jak wyliczono, obrady Senatu w przeliczeniu na efektywny czas pracy (tj. po odjęciu przerw, od rozpoczęcia do zakończenia obrad) trwały 1031 godzin i 24 minuty. Stenogramy z tych posiedzeń mają łącznie 11953 strony.

Sejmowe komisje stałe odbyły 4693 posiedzenia, w tym Komisja Rolnictwa 215.

Senackie komisje spotkały się 2550 razy, w tym Komisja Rolnictwa 118.

Posty powiązane

error: Content is protected !!