Scroll Top
silos stodoła

Rolnicy będą mogli zainwestować w rozbudowę gospodarstw
David Mark z Pixabay

Rolnicy będą mogli zainwestować w rozbudowę gospodarstw
David Mark z Pixabay

Silosy i magazyny z ułatwieniami budowy, a KOWR z pieniędzmi na pożyczki dla rolników i skupujących zboża

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z sejmowym opisem, „projekt dotyczy stabilizacji rynku zbóż w związku z napływem zboża z Ukrainy oraz rozszerzenia katalogu inwestycji (budów) niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, a wymagających jedynie dokonania zgłoszenia o jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty o prostej konstrukcji, związane z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane”.

445 mln zł na pożyczki na skup i bieżące potrzeby

Projekt przewiduje, że nadwyżka środków finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ustalona na dzień 31 grudnia 2022 r., pozostająca po uregulowaniu zobowiązań Zasobu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, nie zostanie wpłacona do budżetu państwa w 2023 r.

„Oszczędzone” w ten sposób przez KOWR (a wcześniej zarobione na dzierżawach dla rolników) 445 mln zł trafi na pożyczki na „zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin, lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych”.

Łatwiejsza budowa silosów i budynków gospodarczych

Do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia dodano jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty o prostej konstrukcji, związane z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Rozszerzono też katalog inwestycji niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, a wymagających jedynie dokonania zgłoszenia, o jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty o prostej konstrukcji, związane z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Do zgłoszenia budowy tych obiektów zamiast projektu budowlanego dołączana ma być  dokumentacja techniczna zawierająca rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe, której zakres i treść powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych, wykonana przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. W przypadku tych obiektów ustanowienie kierownika budowy będzie nieobowiązkowe.

Ponadto budowa naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m będzie zwolniona z pozwolenia na budowę, a będzie wymagać jedynie zgłoszenia budowy.

Zmiany niewątpliwie przyczynią się do ułatwienia procesu inwestycyjno-budowlanego prowadzonego na terenie gospodarstw rolnych – podano.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!