Scroll Top
krowa Fot. Mabel Amber z Pixabay

Konstruowane przepisy bazować będą na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i najlepszych dostępnych technikach pomiarowych, które z powodzeniem stosowane są od lat w Unii Europejskiej
Fot. Mabel Amber z Pixabay

Konstruowane przepisy bazować będą na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i najlepszych dostępnych technikach pomiarowych, które z powodzeniem stosowane są od lat w Unii Europejskiej
Fot. Mabel Amber z Pixabay

Smród jest do ogarnięcia?

Ministerstwo Klimatu zapowiada dalsze prace nad ustawą odorową.

Posłanki Małgorzata Tracz i Krystyna Sibińska mają trzecią odpowiedź na swoją interpelację.

Więcej o dwóch poprzednich:

Smród jest niezniszczalny?

Wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta zapewnia w niej: „obecnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska prowadzone są, w porozumieniu z wiodącymi jednostkami naukowymi, prace mające na celu skonstruowanie kompleksowego rozwiązania, regulującego zjawisko uciążliwości odorowych. Konstruowane przepisy bazować będą na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i najlepszych dostępnych technikach pomiarowych, które z powodzeniem stosowane są od lat w Unii Europejskiej. W roku bieżącym planowane są prace eksperckie, natomiast proces legislacyjny zaplanowany jest na rok 2025”.

A więc jeszcze w tej kadencji… A czy wejście w życie nastąpi też przy tym samym stanie badań i wiedzy, co prace eksperckie?… Taki mozół – i to wszystko przy stosowaniu od lat w UE tych samych rozwiązań…

Posty powiązane

error: Content is protected !!