Scroll Top
oscypek

Spółdzielnie będą zakładać produkujący żywność ze znakiem jakości
Fot. Jan Kosmowski z Pixabay

Spółdzielnie będą zakładać produkujący żywność ze znakiem jakości
Fot. Jan Kosmowski z Pixabay

Spółdzielnia także dla produkujących ponadstandardowo

MRiRW rozszerza wykaz produktów, dla których mogą być zakładane spółdzielnie rolników.

Dotąd wykaz obejmował 28  produktów i grup produktów.

Teraz ministerstwo rozszerza je przez dodanie nowej kategorii pod nazwą „Produkty rolne:

1) zarejestrowane w Komisji Europejskiej zgodnie z przepisami o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych lub

2) rolnictwa ekologicznego lub

3) wytwarzane w ramach krajowych systemów jakości uznanych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich albo o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 i których wymagania są objęte przepisami technicznymi notyfikowanymi Komisji Europejskiej”.

W uzasadnieniu podano, że zmiana wynika „z potrzeby promowania produkcji produktów rolnych wytwarzanych w ramach systemów jakości, a także umożliwienia producentom, którzy prowadzą produkcję w standardach wyższych niż produkcja konwencjonalna, tworzenie wspólnych, formalnych struktur w formie prawnej spółdzielni rolników, i tym samym ułatwienia im budowania silniejszej pozycji rynkowej.”

Posty powiązane

error: Content is protected !!