Scroll Top
Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania (fot. MRiRW)

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania (fot. MRiRW)

Spotkania w SGGW drugi dzień wizyty Króla Danii Fryderyka X w Polsce

Wykorzystanie energii odnawialnej (OZE), zwłaszcza biogazowni, w procesie odbudowy produkcji trzody chlewnej – to główny temat omawiany podczas drugiego dnia wizyty Króla Fryderyka X w Polsce.

W spotkaniach z udziałem duńskiej delegacji uczestniczył podsekretarz stanu w MRiRW Adam Nowak.

Wiceminister Adam Nowak uczestniczył w spotkaniu króla Danii Fryderyka X, ministra żywności, rolnictwa i rybołówstwa Jacoba Jensena, zorganizowanym w Rolniczym Zakładzie doświadczalnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Wilanowie-Oborach. Wziął udział w sesji tematycznej dotyczącej biogazu i rolnictwa przyjaznego środowisku.

Biogazownie jako rozwiązanie wspomagające odbudowę trzody chlewnej

– Chcielibyśmy zintensyfikować współpracę z naszymi duńskimi partnerami w zakresie produkcji energii w biogazowniach, które towarzyszą produkcji zwierzęcej. To rozwiązanie kompromisowe dla rolników, dla władz państwowych i dla lokalnej społeczności – powiedział wiceminister Nowak.

Podsekretarz stanu poinformował, że dziś SGGW i firma GreenFarm, która zajmuje się wdrażaniem innowacyjnych projektów w zakresie OZE, podpisały list intencyjny o współpracy.

– Transfer wiedzy to kierunek, w którym chcielibyśmy podążać – zaznaczył polski wiceminister i stwierdził, że doświadczenia duńskie dotyczące OZE wydają się dobrą propozycją wsparcia polskich rolników w zakresie produkcji zwierzęcej. – Może to być system naczyń połączonych – zauważył wiceminister Nowak.

Wiceminister podkreślił ponadto znaczenie rozwoju OZE dla zapewnienia i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz fakt, że warto do tego wykorzystać potencjał rolnictwa, a konkretnie biogazowni.

Opłacalność produkcji warunkiem wdrażania innowacji i rozwiązań prośrodowiskowych

Wiceszef polskiego resortu rolnictwa zauważył, że opłacalność produkcji rolnej jest niezbędna, aby było możliwe wdrażanie zarówno innowacyjnych rozwiązań przez rolników, jak i ambitnych wymogów środowiskowych UE.

– Jeśli produkcja w gospodarstwach rolnych będzie opłacalna, rolnicy będą gotowi do inwestowania w rozwiązania, które sprzyjają zmniejszeniu zużycia nawozów, środków ochrony roślin. W rozwiązania, które sprawiają, że rolnictwo jest bardziej racjonalne i efektywne – zaznaczył wiceminister.

Protesty rolników w Polsce i Europie

Wiceminister Adam Nowak nawiązał do protestów rolniczych, które trwają w różnych częściach Europy. Zarówno wiceminister Nowak, jak i minister Czesław Siekierski – podczas spotkania z delegacja duńską zwrócili uwagę, że rozwiązania UE w zakresie praktyk ekologicznych zaszły za daleko, czego dowodem są protesty rolników.

– Rolnicy już teraz troszczą się o środowisko naturalne i wdrażają ambitne praktyki unijnego rolnictwa ekologicznego. Przecież rolnictwo europejskie spełnia najbardziej rygorystyczne normy w tym zakresie, których nie spełniają rolnicy spoza UE – powiedział podsekretarz stanu.

Współpraca gospodarcza i wymiana wiedzy

– Dziś, po 20 latach członkostwa Polski w UE, dostrzegamy bardzo pozytywny jego bilans oraz nowe możliwości dla naszego kraju, które wynikają z przynależności do Unii. Cieszymy się, że w tym czasie Dania i rolnictwo duńskie, dzięki transferowi wiedzy w zakresie hodowli, były i są nadal sprawdzonym partnerem Polski – podkreślił wiceminister Adam Nowak.

Podsekretarz stanu zauważył, że SGGW to jeden z wiodących ośrodków naukowych w Polsce i w tej części Europy.

– Innowacje i wiedzę SGGW wdraża w praktyce i przekazuje studentom. Cieszy mnie możliwość zaprezentowania naszym Gościom z Danii rozwiązań stosowanych w SGGW. Mam nadzieję, że przyczyni się to do współpracy w wymiarze naukowym między naszymi państwami – powiedział wiceminister Adam Nowak.

Podsekretarz stanu podkreślił także, że dzięki obecności podczas wizyty ministra ds. rolnictwa, mamy okazję zaprezentować wyzwania, z którymi polskie rolnictwo się zmaga.

– Potrzebujemy sojuszników i partnerów, aby te problemy rozwiązywać – zaznaczył wiceminister.

Wiceszef polskiego resortu rolnictwa wskazał ponadto na liczne grono przedsiębiorców w składzie duńskiej delegacji. – Takie spotkanie to okazja do rozmów biznesowych, które przyczynią się do wsparcia wymiany gospodarczej między naszymi państwami – stwierdził wiceminister Nowak.

 

Źródło informacji: gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!