Scroll Top
światła czerwone rozdroże

Strony ustaliły, że w najbliższych dniach podejmą intensywne prace związane z kwestiami dotyczącymi utrudnień w ruchu na granicy polsko-ukraińskiej.
Fot. Photo Mix z Pixabay

Strony ustaliły, że w najbliższych dniach podejmą intensywne prace związane z kwestiami dotyczącymi utrudnień w ruchu na granicy polsko-ukraińskiej.
Fot. Photo Mix z Pixabay

Spotkanie ministrów ds. transportu Polski i Ukrainy

Protest polskich przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej był głównym tematem spotkania ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka z wicepremierem ds. odbudowy, ministrem ds. rozwoju gmin, terytoriów i infrastruktury Ukrainy Oleksandrem Kubrakovem.

Było to pierwsze spotkanie ministra Dariusza Klimczaka po objęciu przez niego funkcji Ministra Infrastruktury RP z jego ukraińskim odpowiednikiem. Celem spotkania w Warszawie była przede wszystkim analiza spraw infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem protestu przedstawicieli polskiej branży transportowej.

Dariusz Klimczak podkreślił, że jest zdeterminowany, aby rozwiązać sytuację prowadzonego od 6 listopada br. protestu przez przedsiębiorców z branży transportu drogowego na polsko-ukraińskiej granicy. Wskazał przy tym na konieczność wypracowania mechanizmu najpilniejszych działań, które w perspektywie krótkoterminowej doprowadzą do zniesienia przyczyny protestów przed polsko-ukraińskimi drogowymi przejściami granicznymi, a w perspektywie długoterminowej zapewnią wyrównane szanse wykonywania operacji transportowych przez przewoźników z Polski i Ukrainy.

— Wspólnie ze stroną ukraińską musimy znaleźć rozwiązanie przyczyn trwającego protestu i wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w obszarze przewozów towarowych między Polską a Ukrainą — podkreślił minister infrastruktury.

Dariusz Klimczak przekazał swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi postulaty protestujących, które otrzymał od nich podczas spotkania w Lublinie, a których rozwiązanie leży po stronie ukraińskiej (m.in. zasadność usprawnienia przez stronę ukraińską mechanizmu przekraczania granicy przez pojazdy ciężarowe z wykorzystaniem ukraińskiego systemu e-kolejki z wyłączeniem z obowiązku rejestracji w tym systemie pojazdów powracających z Ukrainy na pusto, wyłączenie z tego systemu unijnych, w tym polskich przewoźników na wskazanych przez nich przejściach granicznych, lub co najmniej czasowe odejście od systemu, doprowadzenie do zasady wzajemności w zakresie okresu przebywania pojazdów unijnych w Ukrainie i ukraińskich w UE).

Dariusz Klimczak zaakcentował także potrzebę modyfikacji Umowy między UE a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów, która w opinii protestujących jest główną przyczyną zachwiania konkurencyjności w usługach transportowych między polską i ukraińską branżą transportową i leży u podstaw protestu polskich przewoźników.

Ze swojej strony wicepremier Oleksandr Kubrakow podkreślił trudną sytuację Ukrainy oraz znaczenie Umowy między UE a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów, którą określił „jako ratującą życie ukraińskiej gospodarce”. Zadeklarował wolę współpracy i wyjście naprzeciw niektórym postulatom strony polskiej, zwłaszcza w sprawie modyfikacji systemu e-kolejka na określonych przejściach granicznych dla unijnych przewoźników i wydzielenia odrębnych pasów dla pojazdów powracających z Ukrainy „na pusto”. Oleksandr Kubrakow poinformował również szefa polskiego resortu infrastruktury o wydłużeniu czasu przebywania zagranicznych pojazdów w Ukrainie z 20 do 60 dni.

Strony ustaliły, że w najbliższych dniach podejmą intensywne prace związane z kwestiami dotyczącymi utrudnień w ruchu na granicy polsko-ukraińskiej.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!