Scroll Top
Spotkanie ministra Czesława Siekierskiego z przedstawicielami branży cukrowniczej (fot. MRiRW)

Spotkanie ministra Czesława Siekierskiego z przedstawicielami branży cukrowniczej (fot. MRiRW)

Spotkanie ministra Czesława Siekierskiego z przedstawicielami branży cukrowniczej (fot. MRiRW)

Spotkanie z przedstawicielami plantatorów buraka cukrowego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, ż minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski spotkał się z przedstawicielami Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.

Podczas spotkania jego uczestnicy omawiali bieżącą sytuację na rynku cukru, w tym wpływ przywozu cukru z Ukrainy na rynek europejski. Spotkanie było okazją do:

  • przeanalizowania sytuacji ekonomicznej sektora i zagrożeń związanych z rosnącą konkurencją ze strony ukraińskiego cukru – nie tylko na rynku polskim, lecz także w eksporcie na tradycyjne rynki docelowe, np. włoski czy rumuński;
  • omówienia perspektyw rozwoju sektora na tle uwarunkowań międzynarodowych;
  • rozważenia możliwych sposobów zaradzenia obecnej sytuacji;
  • określenia koniecznych długofalowych działań, które zapewniłyby utrzymanie dochodów plantatorów w perspektywie zapowiadanej integracji Ukrainy z Unią Europejską.

 

Źródło informacji: MRiRW/PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!