Scroll Top
Spotkanie w ramach Trójkąta Lubelskiego z udziałem ministra Czesława Siekierskiego (fot. MRiRW)

Spotkanie w ramach Trójkąta Lubelskiego z udziałem ministra Czesława Siekierskiego (fot. MRiRW)

Spotkanie w ramach Trójkąta Lubelskiego z udziałem ministra Czesława Siekierskiego (fot. MRiRW)

Spotkanie z przedstawicielami polskich, ukraińskich i litewskich organizacji rolniczych państw Trójkąta Lubelskiego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski spotkał się dzisiaj z przewodniczącymi parlamentarnych komisji rolnictwa Polski, Litwy i Ukrainy oraz przedstawicielami organizacji rolniczych ww. krajów w ramach Trójkąta Lubelskiego.

Uczestnicy spotkania potwierdzili gotowość do ścisłej współpracy w sprawach dotyczących rolnictwa, w tym handlu towarami rolno-spożywczymi. Podkreślono też solidarność i chęć kontynuowania wsparcia na rzecz strony ukraińskiej.

Podsumowanie dotychczasowej współpracy

Minister Czesław Siekierski podsumował dotychczasową współpracę ze stroną ukraińską oraz litewską, a także poinformował uczestników o dyskusjach, które odbyły się na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 24.06.2024 r. w Brukseli. Zwrócił uwagę na wyzwania, przed którymi stoi sektor rolny. Zaznaczył, że zboża z Ukrainy są potrzebne w krajach Południa Europy, takich jak Hiszpania lub Portugalia, natomiast nie w Polsce.

– Pomoc dla Ukrainy nie może odbywać się kosztem krajów przygranicznych – podkreślił minister. Czesław Siekierski przypomniał także, że od 1 stycznia 2025 r. Polska będzie sprawować prezydencję w Radzie Europy. – W swoich działaniach strona polska chce uwzględnić specyfikę sektora rolnego w różnych krajach Unii Europejskiej – powiedział szef resortu rolnictwa.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP Mirosław Maliszewski poinformował, że wraz przewodniczącymi Komisji ds. Rolnictwa Ukrainy i Litwy podpisał wczoraj wspólną deklarację z Trójstronnego Spotkania Delegacji Parlamentarnych Litwy, Polski i Ukrainy. W dokumencie tym wskazuje się, że przyczyną problemów na rynkach rolnych w Europie są agresywne i nieuprawnione działania strony rosyjskiej. Sygnatariusze wzywają też instytucje UE i państwa członkowskie UE do wprowadzenia zakazu importu do Unii Europejskiej produktów rolnych pochodzących z Rosji i Białorusi.

Przedstawiciele organizacji rolniczych trzech krajów zwracali uwagę, że planowana akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej, do której należą Polska i Litwa, powinna być dobrze przygotowana i oparta o jasne, przejrzyste kryteria.

O Trójkącie Lubelskim

Trójkąt Lubelski to trójstronna regionalna platforma współpracy, utworzona 28 lipca 2020 r. w Lublinie, dla zacieśnienia współpracy politycznej, ekonomicznej, kulturalnej i społecznej między Litwą, Polską i Ukrainą.

 

Źródło informacji: komunikat prasowy MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!