Scroll Top
sprawca ofiara zator

Zatory płatnicze powodują też ich ofiary
fot. Jiří Fröhlich z Pixabay

Zatory płatnicze powodują też ich ofiary
fot. Jiří Fröhlich z Pixabay

Sprawcy i zarazem ofiary zatorów płatniczych

UOKiK karze jednych za opóźnienia w płatnościach – i odstępuje od karania innych. Ostatnie decyzje dotyczą dziewięciu przedsiębiorstw, w tym trzech z branży rolnej

Dziewięć decyzji ze stwierdzeniem nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez przedsiębiorców – co oznacza, że każdy z nich w ciągu trzech badanych miesięcy opóźniał się z płatnościami na rzecz swoich kontrahentów na ponad 5 mln zł.

W efekcie na  trzy spółki Prezes UOKiK nałożył kary finansowe, a w przypadku sześciu podmiotów stwierdził wystąpienie przesłanek obligujących do odstąpienia od wymierzenia sankcji pieniężnej.

W tej drugiej grupie są:

– Osadkowski oraz Wialan Langer i Wiatr – dwie spółki zajmujące się dystrybucją środków do produkcji rolnej;

– Sokołów – podmiot działający w branży przetwórstwa mięsnego.

Przedsiębiorcy ci nie zostali ukarani karą pieniężną, gdyż w toku postępowań dotyczących tych podmiotów ustalono, że w badanym okresie suma świadczeń pieniężnych otrzymanych przez te spółki po terminie była wyższa niż wygenerowany przez nie zator płatniczy.

Niedawno UOKiK nałożył na Agri Plus karę 68 mln zł za  nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej.

Więcej:

Spółka Agri Plus ukarana przez UOKiK

W listopadzie ub. roku poinformowano, że postawił Mlekpolowi zarzuty nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej.

Więcej:

Mlekpol z zarzutami UOKiK

Posty powiązane

error: Content is protected !!