Scroll Top
ciężąrówki koła

Stały dialog Ministerstwa Infrastruktury z branżą transportową
Fot. Peter H z Pixabay

Stały dialog Ministerstwa Infrastruktury z branżą transportową
Fot. Peter H z Pixabay

Stały dialog Ministerstwa Infrastruktury z branżą transportową

W odpowiedzi na doniesienia przewoźników o problemach podczas wykonywania przewozów na Ukrainę w związku z nakładaniem niezgodnych z prawem kar na polskich przedsiębiorców, wystąpiliśmy w tej sprawie do Komisji Europejskiej, a także do wicepremiera Ukrainy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Bieżące problemy związane z funkcjonowaniem towarowych przewozów drogowych, wynikające z rosyjskiej agresji na Ukrainę, były tematem rozmów podczas posiedzenia Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego.

W posiedzeniu Rady 10 maja 2023 r. wziął udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Chciałbym podziękować przewoźnikom i kierowcom za współpracę i dialog, który owocuje wspólnymi działaniami na rzecz ochrony polskich przedsiębiorców wykonujących bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie, jakim jest zabezpieczenie łańcucha dostaw w kraju i za granicą. Państwa ciężka praca jest szczególnie doceniana dziś, w obliczu wojny prowadzanej za naszą wschodnią granicą, która spowodowała przeorientowanie priorytetów transportowych w regionie. Wspólnie przeciwstawialiśmy się niekorzystnym rozwiązaniom wprowadzonym w Pakiecie Mobilności i zaskarżyliśmy te przepisy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chciałbym zapewnić, że także teraz, w tych trudnych czasach, nadal będziemy wspólnie działali w obronie praw polskich przewoźników drogowych. W odpowiedzi na doniesienia przewoźników o problemach podczas wykonywania przewozów na Ukrainę w związku z nakładaniem niezgodnych z prawem kar na polskich przedsiębiorców, wystąpiliśmy w tej sprawie do Komisji Europejskiej, a także do wicepremiera Ukrainy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Społeczną Radę Konsultacyjną przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego powołano zarządzeniem Głównego Inspektora Transportu Drogowego z 12 kwietnia 2016 r. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji o charakterze ogólnokrajowym zrzeszających przewoźników drogowych i kierowców zawodowych. Spotkania Rady odbywają cyklicznie, co kwartał, dotychczas odbyły się 32 spotkania tego gremium. Społeczna Rada Konsultacyjna jest platformą bieżącej wymiany informacji pomiędzy administracją publiczną a społecznymi partnerami. Jednym z zadań Rady jest wyrażanie opinii oraz zajmowanie stanowiska w ważnych sprawach związanych z branżą transportu drogowego i działalnością Inspekcji Transportu Drogowego.

 

Źródło informacji: MI/PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!