Scroll Top
strusie na spacerze

Strusie są odporne na wirusa grypy.
Fot. Anja z Pixabay

Strusie są odporne na wirusa grypy.
Fot. Anja z Pixabay

Strusie wyjdą na wybieg

Jak argumentuje MRiRW, od dwóch lat nie stwierdzono zakażenia wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u bezgrzebieniowców.

Ostatni dodatni wynik w zakresie badań serologicznych u strusi stwierdzono w 2014 roku, co świadczy o braku kontaktu tych ptaków z wirusem HPAI.

Zatem – zważywszy potrzeby tych ptaków i to, że zamknięcie uniemożliwia im prawidłowy rozwój oraz właściwy dla tego rodzaju zwierząt dobrostan – należy pozwolić im na korzystanie z wybiegów. Jednocześnie do obecnie obowiązujących wymagań dodaje się konieczność stosowania na wybiegach dla ptaków bezgrzebieniowców urządzeń do odstraszania dzikiego ptactwa.

Podobne odstępstwo obecnie obowiązuje dla kaczek i gęsi.

Projektowane rozporządzenie wprowadza też zmiany dotyczące posiadania mat dezynfekujących. Jak podano, należy dalej utrzymać warunek zagrożenia epizootycznego determinującego obowiązek wyposażenia (nie używania) w maty dezynfekcyjne. Obowiązek posiadania mat dezynfekcyjnych powinien być niezależny od sytuacji epizootycznej, natomiast ewentualne ich wyłożenie byłoby zależne od zagrożenia na danym terenie – podano.

Zmiany obejmą też plan bioasekuracji. Uznając, że sam fakt przygotowania dokumentacji w gospodarstwie nie jest równoznaczny z wdrożeniem i przestrzeganiem zasad bioasekuracji gospodarstw, określonych w tym planie – wprowadzono też nakaz jego wdrożenia, wszystko to w przypadku, gdy w tym gospodarstwie utrzymuje się więcej niż 350 sztuk drobiu średniorocznie.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Posty powiązane

error: Content is protected !!