Scroll Top
trawy Fot. Karsten Paulick z Pixabay

Deficyt wody rośnie.
Fot. Karsten Paulick z Pixabay

Deficyt wody rośnie.
Fot. Karsten Paulick z Pixabay

Susza pogłębia się

Jest już w całym kraju, występuje w dwunastu uprawach.

W piątym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2024 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, była ujemna, wynosiła -121 mm. Deficyt wody w obecnym okresie w stosunku do poprzedniego okresu sześciodekadowego uległ zwiększeniu o 3 mm – podaje IUNG.

Susza występowała w dwunastu uprawach:

zbóż jarych,

zbóż ozimych,

krzewów owocowych,

truskawek,

rzepaku i rzepiku,

roślin strączkowych,

kukurydzy na ziarno,

kukurydzy na kiszonkę,

drzew owocowych,

warzyw gruntowych,

tytoniu

chmielu.

W piątym okresie raportowania największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach notowano w 1776 gminach (71,70% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 0,28 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 27,47% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 1,16 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania) – podał IUNG.

Posty powiązane

error: Content is protected !!