Scroll Top
susza

Rok temu podobne wskaźniki były w drugim okresie raportowania, w pierwszym suszy nie stwierdzono.
Fot. Andrea z Pixabay

Rok temu podobne wskaźniki były w drugim okresie raportowania, w pierwszym suszy nie stwierdzono.
Fot. Andrea z Pixabay

Susza rolnicza podobna do ubiegłorocznej

Jest pierwszy raport wyników analizy zagrożenia suszą IUNG za okres 21 marca – 20 maja 2024. Susza wystąpiła  w czterech uprawach.

Zadaniem monitorowania suszy rolniczej jest wskazanie obszarów, na których występują straty spowodowane suszą w uprawach wymienionych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Zgodnie z definicją określoną w tej ustawie susza oznacza szkody spowodowane wystąpieniem – w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku – klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.

Susza rolnicza występuje, gdy obliczone wartości klimatycznego bilansu wodnego dla gminy są niższe od wartości krytycznych klimatycznego bilansu wodnego określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 r. poz. 739) w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych grup i gatunków roślin uprawnych i gleb.

System Monitoringu Suszy Rolniczej, opracowany i uruchomiony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-PIB), uwzględnia dwa czynniki: warunki pogodowe i podatność gleb na suszę.

W pierwszym okresie raportowania uwzględniono rośliny: burak cukrowy, drzewa owocowe, krzewy owocowe, rzepak i rzepik, truskawki, zboża jare, zboża ozime, ziemniak.

Stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski, powodującej straty w plonach monitorowanych upraw przynajmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskanych w przeciętnych wieloletnich warunkach pogodowych – podaje dziś IUNG.

Susza rolnicza występowała na terenie województw: lubelskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, lubuskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, śląskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego.

Susza występowała w czterech uprawach:

zbóż jarych,

zbóż ozimych,

truskawek,

krzewów owocowych.

IUNG Puławy podał dziś:

W pierwszym okresie raportowania od 21 marca do 20 maja 2024 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach notowano w 1025 gminach (41,38% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 8,27% gruntów ornych kraju.

Suszę notowano również w uprawach zbóż ozimych. Notowano ją w 858 gminach (34,64% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 5,88% gruntów ornych kraju.

W uprawach truskawek suszę notowano w 684 gminach (27,61% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 4,32% gruntów ornych kraju.

W uprawach krzewów owocowych suszę notowano w 51 gminach (2,06% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 0,17% gruntów ornych kraju.

Rok temu podobne wskaźniki były w drugim okresie raportowania, w pierwszym suszy nie stwierdzono.

Posty powiązane

error: Content is protected !!