Scroll Top
suche drzewo na zielonej łące

Ze względu na liczne prośby od organizacji rolniczych rząd przedłuży termin szacowania strat po suszy do 17 listopada 2023 r.
Fot. Andrew Martin z Pixabay

Ze względu na liczne prośby od organizacji rolniczych rząd przedłuży termin szacowania strat po suszy do 17 listopada 2023 r.
Fot. Andrew Martin z Pixabay

Susza w szacowaniu do 17 listopada

Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów podaje, że rząd postanowił dziś m.in.  wydłużyć termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy. Rolnicy będą mieli taką możliwość do 17 listopada 2023 r.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawiera następujące najważniejsze rozwiązania:

Najważniejsze rozwiązania:

Obecnie termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy upływa 30 października 2023 r. Jednak ze względu na liczne prośby od organizacji rolniczych, rząd przedłuży ten termin do 17 listopada 2023 r.

Ponadto, umożliwione zostanie udzielanie w 2024 r. pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek – spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu – powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy. Rozwiązanie jest konieczne z uwagi na wyczerpanie w bieżącym roku limitu pomocy de minimis, co uniemożliwia udzielenie pomocy producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w wysokości do 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej.

Możliwość uzyskania pomocy powinna wpłynąć na poprawę płynności finansowej rolników, a tym samym docelowo na wzrost konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na rynku Unii Europejskiej.

Posty powiązane

error: Content is protected !!