Scroll Top
panorama-g231659e3a_1920

W Polsce wyznaczono 19 obszarów wodno-błotnych.
Fot. Herbert Aust z Pixabay

W Polsce wyznaczono 19 obszarów wodno-błotnych.
Fot. Herbert Aust z Pixabay

Światowy Dzień Mokradeł 2023

W Polsce wyznaczono 19 obszarów wodno-błotnych.

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest 2 lutego.

Tegoroczne hasło brzmi: „Już czas na przywrócenie mokradeł”. Hasło Światowego Dnia Mokradeł podkreśla potrzebę rekultywacji mokradeł i wzywa wszystkich do podjęcia kroków w tym celu. Jedno małe działanie może bowiem wywołać efekt rozchodzących się fal. To główna idea stojąca za wizualizacją kampanii, która przedstawia osobę aktywnie przywracająca mokradła poprzez nasadzanie roślin. Rozchodzące się fale oznaczają rozprzestrzenianie się idei oraz dalekosiężny wpływ nawet najmniejszych decyzji.

– Tereny podmokłe mają zdolność magazynowania wody podczas wezbrań, natomiast w czasie suszy stopniowo uwalniają zgromadzoną w nich wodę. Są zatem cennym elementem środowiska w kontekście walki z powodziami i suszami. Zadbanie o optymalne retencjonowanie wody i przywracanie mokradeł może uratować nas od wielu potencjalnych katastrof. Działać jednak trzeba już teraz, zanim będzie za późno – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Data obchodów Światowego Dnia Mokradeł upamiętnia podpisanie Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, zwanej konwencją ramsarską. W tym roku przypada 52. rocznica tego wydarzenia. Celem konwencji ramsarskiej jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów określanych jako wodno-błotne, poprzez działania na szczeblu krajowym i lokalnym oraz współpracę międzynarodową, a także podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli obszarów wodno-błotnych w kontekście zrównoważonego rozwoju na świecie.

Pierwszy raz Światowy Dzień Mokradeł świętowano w 1997 r. Dotychczas konwencję ratyfikowały 172 państwa ze wszystkich regionów świata.

Ministerstwo Infrastruktury prowadzi działania zmierzające m.in. do zachowania i odtwarzania mokradeł. W tym celu w Polsce wyznaczono 19 obszarów wodno-błotnych. Dokumentami, które implementują założenia Konwencji są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Druga aktualizacja planów, które zacznie obowiązywać 23 marca 2023 r., przewiduje między innymi realizację działań naprawczych dla obszarów chronionych w zakresie dopływu zanieczyszczeń poprzez odtwarzanie mokradeł, tworzenie polderów oraz tworzenie stref buforowych. Zapraszamy do włączenia się w obchody Światowego Dnia Mokradeł. Pod linkiem https://www.worldwetlandsday.org/ można znaleźć rejestr wydarzeń na świecie oraz zbiór działań dla mokradeł. Materiały informacyjne są dostępne również na stronie http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/publikacje-i-materialy-promocyjne.

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!